Ny lærerlinje i Vrå

Publiceret 01-08-2013

Vrå Højskole lancerer i samarbejde med University College Nordjyllanden ny linje til unge med lærerdrømme

Af Jeppe Langkjær

I januar i år blev en ny læreruddannelse indført i Danmark, og med den fulgte
skærpede optagelseskrav. Lærerspirer med et gennemsnit på under 7 fra en adgangsgivende uddannelse skal således søge kvote 2 og gennem en optagelsessamtale. Derfor søsætter Vrå Højskole nu i samarbejde med University College Nordjylland (UCN) en ny linje, der retter sig mod de unge, som ikke opfylder det nye adgangskrav.

Aftalen med UCN omfatter professionsforberedende undervisning, mentorordning, praktikdage, informationsmøder og studieforberedende samtaler for højskoleeleverne samt et samarbejde om kulturelle arrangementer. Ligeledes vil Vrå Højskole udarbejde konkret materiale om den nye linje til den gruppe unge, der midlertidigt må opgive læreruddannelsen.

"Vi glæder os utroligt meget over samarbejdet med UCN. Med højskolens opgave som almendannende institution og med den høje faglighed, der ligger i linjen, vil unge, der tager 18 eller 22 uger på Vrå Højskole, have en langt bedre chance for at komme ind på læreruddannelsen på kvote 2," fortæller forstander Pia Schnoor.