Pionér inden for mediefag

Publiceret 29-08-2013

I 1869 indførte Christian Kragballe som den første fotoundervisning på højskole

Af Højskolehistorisk Forening

Der var fest i Vejstrup 8. nov. 1867, da den nye højskole åbnede med en af Grundtvigs unge disciple Christian Malta Kragballe som forstander. Kragballe forlod dog skolen efter et halvt år - antagelig utilfreds med de beskedne landlige forhold.

Men et par måneder senere tilbød han i Göteborg Handels- och Sjöfartstidning
konsulentbistand ved oprettelse af højskoler i Sverige, og 2. marts 1869 annoncerede han i Aftonbladet i Stockholm oprettelsen af en "Folkhögskola för allmogens döttrar" på Herregården Tyllinge nord for Kalmar. Ud over højskolens hovedfag tilbød han særlig undervisning i fotografering mod ekstra betaling! Det blev Sveriges første kvindehøjskole, etableret et halvt år efter, at de første almene folkehøjskoler Hvilan og Önnestad åbnede i Skåne. Det blev kun til denne ene højskolesommer på Tyllinge. Kragballe blev siden præst for Friherrefamilien, indtil han i 1888 fik præstekald i Danmark.

I dag huskes Kragballe bedst for den danske gendigtning af Poul Gerhardts sommersang: Gak ud, min sjæl, betragt med flid - højskolesangbogens nr. 305. Men Kragballe var også pioneren, der indførte fotoundervisning på højskole - 135 år før det digitale foto slog igennem.