Året der gik (galt)

Publiceret 19-12-2013

2013 Verden er af lave, og højskolerne presses politisk af konkurrencestatens krav om effektivitet og styring. Men der er markante lyspunkter i det politisk set noget sløje år : Der kommer fx flere og flere elever

Af Andreas Harbsmeier

De sløje

genopretningspakken

Selv om alle frie skoler nu har fået de penge tilbage, der blev fjernet med den såkaldte Genopretningspakke, venter højskolerne fortsat på, at få tilbageført midlerne. Marianne Jelved vil gerne - og den symbolske opbakning til højskolerne er stor i politiske kredse - men man må se til Finansministeriet efter midlerne. De kommer nemlig ikke.

fleksuddannelsen

Denne noget aparte konstruktion i det uddannelsesmæssige landskab er ind til videre ikke faldet ud til højskolernes fordel. Eller til nogens fordel for den sags skyld. Børne- og Undervisningsministerens tilsyneladende modvilje mod at etablere et reelt alternativ er strandet i et noget uigennemskueligt forslag, hvor højskolernes rolle er reduceret til at være noget andet - end højskoler.

fremdriftsreformen

Selv om reformen er blevet udsat, er målet ganske klart, og signalværdien ikke til at tage fejl af: Alle unge skal hurtigere igennem systemet. Starte tidligere, gennemføre på normeret tid og ikke holde nogen pauser. Det er ikke godt for perspektiverne for et højskoleophold. Konkurrencestaten kræver sine reformer. Og højskolerne er ikke tænkt med.

performers house

Højskolen, der skulle demonstrere, at det faktisk kan lade sig gøre at starte en ny højskole i Danmark med så godt som nye bygninger, har det skidt. Det lignede en de facto lukning, da skolen fyrede alle ansatte i december. Selv om højskolen har døjet med økonomien fra starten, er det dårligt nyt for de andre ildsjæle rundt omkring, der forsøger at rejse penge til en ny højskole. Som et plaster på såret er Roskilde Festival Højskole godt på vej med at skrabe midler sammen til en nybygget højskole. Ligesom folkene bag Jyderup Højskole er rigtig godt fra start i gamle bygninger.

De seje

eleverne

For sjette år i træk steg antallet af elever på højskolernes lange kurser. De glemmes tit i bestræbelserne på at indhente politisk goodwill. Og det er jo trods alt dem, det hele handler om.

ny lov

Kulturminister Marianne Jelved er en ven af højskolen. Den nye højskolelov skal give bedre betingelser for at drive højskole i Danmark - og for at starte nye højskoler op. Det er endnu vanskeligt at sige, om loven vil få nogen afgørende indflydelse på de betingelser, men alene signalværdien i en ny lov må henregnes til de positive sider.

skolelukninger

I 2013 er der faktisk ikke lukket en eneste højskole. Det er ikke sket siden 1992. Selv om udsigterne er noget sløje for Performers House i Silkeborg.

omdømme

En stor undersøgelse viste, at højskolernes omdømme ganske enkelt er fremragende blandt befolkningen. Sågar på højde med Novo Nordisk og Ombudsmanden. Bag tallene gemmer der sig dog en stor kommunikationsopgave: Befolkningens viden om højskolerne er nemlig ikke særligt stor.

effekt

Det viser sig, at højskoleophold har en endda særdeles positiv effekt på unges videre uddannelsesmuligheder. Det er nu dokumenteret. Så noget har højskolen alligevel at byde ind med i konkurrencestaten.