Fælles front mod Fremdriftsreformen

Publiceret 02-12-2013

Regeringens Fremdriftsreform har fremkaldt mange og højlydte protester den seneste tid. Nu advarer højskolerne også mod reformens konsekvenser. Studerende med brug for en pause risikerer at blive tabt på gulvet, lyder det i en resolution fra 55 forstandere. Og det vil være eklatant ressourcespild. Både menneskeligt, økonomisk og samfundsmæssigt

Af Højskolebladet

Højskolerne har i de senere år i stigende omfang varetaget rollen som en platform for selvbesindelse for en lang række studerende på de videregående uddannelser. Vi har under betegnelsen "Pit stop-ordning" tilbudt disse studerende et højskoleophold, som kan fungere som en tænkepause for dem, der af den ene eller anden grund er kørt fast i studierne. Begrundelsen kan være demotivering, studietræthed, tvivl mht. studievalg, utilfredshed med studiets kvalitet, stress, eksamensangst eller andet.

 

I 2008 blev der i regi af Folkehøjskolernes Forening udarbejdet en rapport om pit stop-ordningen: "Pit Stop. Nyt udsyn til videre studier". Rapportens konklusion viste klart, at højskolerne var med til at genetablere lærelysten hos den enkelte studerende. For stort set alle studerende betød højskoleopholdet en personlig afklaring og en efterfølgende regenerering af lærelysten - hvad enten den studerende valgte at genoptage sit påbegyndte studium eller at skifte uddannelsesspor. Pit stop-ordningen bidrog med andre ord til en øget udnyttelse af de økonomiske og personlige ressourcer ved at være "den nærmeste omvej" til en fortsat studieeffektivitet hos den enkelte studerende.

 

Vi vil på den baggrund gøre opmærksom på, at fremdriftsreformen i sin aktuelle skikkelse vil indebære, at studerende, der af den ene eller anden grund er kuldsejlet i deres studium, fratages muligheden for at genvinde deres studielyst. Har den studerende aktuelt mistet lysten til at være studieaktiv, hjælper det ikke at møde den pågældende med institutionel tvang. Det mest nærliggende alternativ vil i mange tilfælde være at opgive studieforløbet.

 

At et højskoleophold er en god investering bekræftes af en nylig undersøgelse, hvori det fremgår, at unge med et højskoleophold i bagagen har større chance for at gennemføre en videregående uddannelse end andre. 

 

Resultatet af den påtænkte fremdriftsreform i dens nuværende skikkelse vil efter vores bedste overbevisning være et eklatant ressourcespild. Både menneskeligt, økonomisk og samfundsmæssigt.

 

Vedtaget med tilslutning fra alle 55 højskoleforstandere, der var forsamlet til forstandermøde d. 29. november 2013 på Egmont Højskolen.