Navne med småt

Publiceret 19-12-2013

Højskolebladets små navnenyheder

Af Højskolebladet

Forstanderfarvel

Jesper Skau fratræder stillingen som forstander på Løgumkloster Højskole pr. 1. januar 2014. Det sker efter gensidig aftale med bestyrelsen, der beklager ophøret. Jesper Skau nåede at bestride posten i ni måneder.

Kommunalvalgt

Peter Sebastian Petersen, forretningsudvikler på Vejle Idrætshøjskole og bestyrelsesmedlem i FFD, er blevet valgt ind i byrådet i Hedensted Kommune for Venstre. Han fik 209 personlige stemmer, hvilket svarer til 0,8% af det samlede stemmeantal.

Dødsfald

Nils Olav Olsen, tidligere lærer på Lolland Højskole og siden Krabbesholm Højskole, hvor han også var bestyrelsesformand i perioden 1975-1990, er afgået ved døden. Han blev 78 år gammel.

Dekorering

Venstre-veteranen og højskolemanden Bertel Haarder har modtaget den nordiske fortjenstmedalje af Den Letterstedske Forening. Overrækkelsen begrundes bl.a. med, at Bertel Haarder "har gjort en utrættelig indsats for at styrke folkeoplysningen inden for den danske højskoletradition med sigte mod at udvikle en bred og engageret nordisk bevidsthed."