Performers House i knæ

Publiceret 19-12-2013

Højskolen Performers House drejer midlertidigt nøglen om med udgangen af 2013. Det oplyste skolen i en orienteringsskrivelse den 3. december

Af Jeppe Langkjær

Der har efteråret igennem været mange skriverier om Performers House' fremtid, efter det allerede i august lå klart, at skolen stod over for en hård kamp for overlevelse.

I første omgang prioriterede ledelsen og bestyrelsen at gennemføre undervisningsforløbet for efterårets elever, hvilket er lykkedes via en stram omkostningsstyring. Derimod lykkedes det ikke at rejse de nødvendige midler eller tiltrække nok elever til at videreføre skolens aktiviteter i 2014. Forårsholdet, der efter planen skulle starte den 5. januar, er derfor blevet aflyst, og bestyrelsen har med dyb beklagelse opsagt alle skolens medarbejdere.

Grundet et efterårshold på kun 45 elever forudså skolens bestyrelse i august et driftsunderskud for 2013 på ¾ - 1 million kroner. Og da Performers House i alt har en gæld på 60 millioner kroner, skulle der altså en betydelig kapitaltilførsel til for at sikre skolens fremtid og forsætte driften i 2014. 26 af de millioner skylder skolen Silkeborg Kommune som følge af et etableringslån ved åbningen i 2007. Også Realdania har mange penge i klemme. Der er dog ingen hjælp at hente hos de to parter, da de ikke må yde tilskud til drift.

Hvorvidt Performers House på et tidspunkt atter kan åbne dørene for et elevhold, vides altså ikke i skrivende stund.

Performers House er siden erklæret konkurs.