Med både Gud og Grundtvig i ryggen

Publiceret 28-02-2013

REPORTAGE Højskolebevægelsen og Indre Mission kan sagtens forenes,
mener forstander på Børkop Højskole. Børkop er dog først og fremmest en bibelskole

Af Sara Peuron-Berg og Maj Kirkegaard

Der er helt stille udenfor. Det sner. Udefra ligner Børkop Høj skole med sin røde bygninger enhver anden højskole - og det gør den også indefra. Der er elevråd og demokratisk medbestemmelse. Dog er det ikke et billede af Grundtvig, der hænger i poolrummet, men en 1 meter høj kopi af Thorvaldsens Kristus-figur. "Vi er en bibelskole samtidig med, at vi er en højskole," erklærer forstander Erik Back Pedersen.

Man kan ikke brænde sit lys i begge ender. Og det er Pedersen godt klar over. Alligevel forsøger han både at være til stede og engageret i den folkekirkelige bevægelse Indre Mission, og højskolebevægelsen på samme tid. Og det ser ud til at fungere.

fællessang og træklatring

Sang og musik spiller en stor rolle på Børkop og er et håndgribeligt eksempel på, hvordan skolen rummer to bevægelser. I foredragssalen står flere sangbøger: Højskolesangbogen,Salmebogenog den indre missionskeHjemlandstoner . Pedersen bruger højskolesangbogen, når sangene indeholder en dybde om menneskelivet. Han mener dog ikke, at hans forgængere har brugt den så meget, som han gerne gør. "Jeg er meget højskolemand. Fordi din boble brast, så braser verden altså ikke, vel? Og hvis ikke der var noget at kæmpe for, hvad var du og jeg? Vatnisser! Man skal kæmpe for sit liv, man skal turde gøre noget," siger Erik Back Pedersen tydeligt engageret.

Da han startede i august udvidede han skolens fagpakke med bl.a. en adventurelinje. Det kan lyde som et forsøg på at skaffe flere elever til en trængt skole. Og forstanderen vedkender sig da også skolens behov for at imødekomme de unges ønsker. Men han ser ingen problemer i at sammenflette træklatring og Indre Missions værdier. Tværtimod. "Jeg har arbejdet med og blandt unge mennesker og ved, at skal du virkelig ind at røre ved dem, så skal du en gang i mellem skubbe dem ud til kanten og se dem i øjnene, når de vakler. De skal jo af med 30.000 kr., så de skal også kunne sige, jamen, hvorfor skal de vælge os? Vil de ud at prøve grænser af, i den verden vi lever i? Så er det det, de skal," forklarer han med stor entusiasme. Det handler, ifølge forstanderen, ikke nødvendigvis om den ene eller den anden bevægelse, men om det menneskelige.

Netop dette engagement og lysten til at hjælpe eleverne med deres personlige forhold til Gud, ser forstanderen som skolens formål: At eleverne skal gå i dybden med sig selv - også i forhold til andre mennesker. Og det er ligeså meget en del af højskolebevægelsen som Indre Mission.

trosfællesskabet

Børkop Højskole har meget få sommerkurser. Deres målgruppe afspejles også i markedsføringen, der primært foregår via de sociale medier og går efter unge kristne. Oppe under taget sidder eleverne på discipellinjen med deres strikketøj og bærbare. Mange har deres bibel pænt og personligt bundet ind, og siderne er tydeligt slidte. Foran et whiteboard står læreren Per i en ternet skjorte, kakibukser og brune gummisko og noterer, hvad der kendetegner Jesus' tjeneste.

Fra elevernes synspunkt er det kristne fundament da også afgørende for valget af skolen frem for andre højskoler. Eleverne er primært 4.g'ere - ressourcestærke unge mellem 20 og 25 - mange med en tilknytning til Indre Mission eller højskolen i forvejen. Som Michael, der går på adventurelinjen. Han kom, fordi hans forældre havde gået der, og har desuden en stor tilknytning til Indre Mission i forvejen. Skolen er desuden en god forberedelse til videre uddannelse. "At få noget kristendomsundervisning, finde ud af, hvor man selv står, før man ligesom selv begynder. Det at læse til præst er også meget udfordrende for ens tro. Så er det rart nok at have lidt ballast, inden man begynder," fortæller han. Mere afgørende end den enkelte linjes indhold er dog det kristne fællesskab. For Helene, der går på discipellinjen, er der heller ingen tvivl om det vigtigste ved at gå på Børkop: "Altså, det fællesskab, den bibel, som er fokus i alting, og at man ikke bliver set ned på, bare fordi man tror."

to foreninger - en skole

Det hele startede i 1820'erne med de såkaldte "gudelige vækkelser". Grundtvigianismen og Indre mission deler troen på den kristne Gud, men adskiller sig også markant i praktisk-kirkelige forhold. Hvor Indre Mission fokuserer på det personlige forhold til Gud, en streng læsning af Biblenog forsagelse af verdens glæder, betoner grundtvigianerne trosbekendelsen frem forBiblen, og går ind for en stor rummelighed i kirken. Denne modstilling mærkes dog ikke umiddelbart på Børkop.

I den store spisesal forklarer Erik Back Pedersen, at selvom det selvfølgelig giver nogle tids- og ressourcemæssige udfordringer, giver det god mening at forene Indre Mission med højskolebevægelsen. "Begge bevægelser dygtiggør jo eleverne til det åndelige arbejde; jeg synes, der er rigtig mange lighedspunkter." Forskellen er, ifølge Pedersen, at hvor man i den grundtvigske verden ser mere på skaberguden og troen på Gud, tager de på Børkop gudsforholdet mere personligt. Og det er i høj grad alment dannende, påpeger Pedersen - Danmark er jo et kristent land.

Skolen er ikke meget involveret i formaliseret samarbejde med andre dele af byen, bortset fra byens årlige mølledag. Det er primært Indre Missions forening, der samarbejdes med. Eleverne besøger foreningen og omvendt. Foreningen på Nytorv fylder derimod ikke så meget, som forstander Erik Back Pedersen gerne ville have. Han er involveret og deltager i forstandermøder, men det er ikke muligt at være lige meget til stede i begge foreninger. Forstanderen drømmer om at lave flere åbne arrangementer, hvor de lokale kan komme og møde eleverne. Og disse møder er ikke nødvendigvis kun indremissionsk funderede, men lige så meget funderet i højskolebevægelsen. Bagerst i spisesalen hænger en reol med 36 grønne, lyserøde, hvide og turkise kopper med navne på. Det er Bør-kopperne, forklarer forstander Erik Back Pedersen med et smil. Det er ren højskolefællesskab. Menuen står på stegt flæsk og persillesovs - men først efter der er sunget Alle gode gaver.

Kort sagt: Børkop tilbyder indre missionsk indhold i højskoleform. Alle basisfagene og over halvdelen af tilvalgsfagene relaterer sig kun til den kristne tro. Indre Mission er bevægelsen, mens højskolebevægelsen mere er tilstede som en måde at være sammen på - en skoleform. Og hvis det kom til valget mellem at være højskole og bibelskole ville sidstnævnte nok vinde. Skolens webadresse er da også imb.dk. Indre Missions Bibelskole kan eksistere uden højskolen, men Børkop Højskole kan ikke eksistere uden den indremissionske bevægelse.