Udskiftning i FFD's bestyrelse

Publiceret 10-06-2013

ÅRSMØDE Ulla Fisker, Stig Kaufmanas, Jacob Kjærsgaard og Ivan Jeppesen blev valgt til FFD's bestyrelse ved årets generalforsamling. Helga Kolby Kristiansen blev genvalgt som formand

Af Jeppe Langkjær

Stig Kaufmanas og Jacob Kjærsgaard blev genvalgt, mens Ulla Fisker og Ivan Jeppesen er nye i FFD's bestyrelse. Desuden blev Helga Kolby Kristiansen genvalgt som formand for et år uden modkandidater. Det er resultatet af generalforsamlingen, som blev afholdt 6. juni på Askov Højskole. 

Det stod på forhånd klart, at der ved Højskolernes årsmøde 2013 ville ske en udskiftning i FFD's bestyrelse. Således genopstillede hverken Kurt Villumsen, forstander på Uldum Højskole og otteårigt medlem af bestyrelsen, eller Else Mathiassen, forstander på Vestjyllands Højskole, som har siddet med ved bestyrelsesbordet de seneste to år.

Yderligere stod det klart, at årets generalforsamling skulle danne ramme om et kampvalg, idet seks personer kandiderede til bestyrelsens fire ledige pladser: Jacob Kjærsgaard, forstander på Hadsten Højskole, genopstillede ligesom Stig Kaufmanas, lærer på Den Rytmiske Højskole. Derudover stillede Anja Rykind, forstander på Rødding Højskole, Ulla Knudgaard Fisker, forstander på Egå Ungdomshøjskole, Ivan Jeppesen, forretningsfører på Mariager Højskole, og Karen-Magrethe Thomsen, bestyrelsesmedlem for Familiehøjskolen Skærgården, op.

Valghandlingen foregik i to runder,  hvor Ulla Fisker og Stif Kaufmanas i første omgang blev valgt af de tilstedeværende skolerepræsentanter. Efterfølgende blev Ivan Jeppesen og Jacob Kjærsgaard valgt ind af FFD's personlige medlemmer. Hverken Anja Rykind eller Karen-Magrethe Thomsen gik imidlertid tomhændede fra generalforsamlingen, da de blev valgt som henholdsvis første og anden suppleant.