Ude godt - hjemme bedst

Publiceret 28-11-2013

STATISTIK Danskerne flytter tidligt hjemmefra, men de flytter ikke langt fra hjemegnen

Af Sara Peuron-Berg

Du flytter, når du bliver 18! Danskerne forlader barndomshjemmet tidligere end andre EU-borgere, konkluderer Danmarks Statistik. En undersøgelse viser, at man i de nordiske lande flytter tidligt hjemmefra, mens man i Sydeuropa bliver boende hos mor og far noget længere. Kun en tredjedel af danske unge mellem 18 og 24 år bor hjemme - i Slovenien og Malta er det 95%. Af de 25-34-årige danskere bor næsten ingen hjemme, hvorimod EU-gennemsnittet er 20% for kvinder og 32% for mænd. Det peger videre på en anden af undersøgelsens konklusioner: Det er kvinderne, der flytter først. I gennemsnit rykker de ud to år før mændene. Disse tal kan delvist - men ikke helt - forklares med, at kvinder gennemsnitligt finder en partner tidligere. Tallene er de nyeste fra Eurostat, der samler tal på tværs af Europa.

Når de danske unge flytter, rykker de imidlertid ikke langt væk hjemmefra. De bliver i regionen, når de søger udannelse, viser nyere tal. Fx fandt kun 1% af de nyligt optagne på universiteterne med adresse i Region Hovedstaden en studieplads i Nordjylland. For det er især de københavnske unge, der bliver, hvor de er: Ca. 81% af de optagne i Region Hovedstaden kom netop derfra. Til sammenligning valgte 79% fra Midtjylland at studere i samme region, 71% fra Nordjylland, 67% fra Syddanmark, mens kun 42% fra Sjælland blev i regionen. Tallene stammer fra Den Koordinerede Tilmelding, der administrerer optagelsen på de fleste videregående uddannelser i Danmark, på baggrund af sidste års optag.

vi flytter for studie eller arbejde

Når man flytter, er det dog ofte på grund af uddannelse eller arbejde. Det gælder også, når danskerne flytter fra hjemlandet. En ny statistik fra 2013 viser, at det primært er de studerende, der tager på udlandseventyr, og det gælder særligt studerende på bachelorniveau, som rejser i forbindelse med studieophold. 2% af denne gruppe er udvandret i en kortere eller længere periode. Forskere er den næststørste gruppe af udvandrere. De, der oftest bliver i landet, er personer med en grundskole- eller en erhvervsfaglig uddannelse. 0,3%.

Alder spiller også en rolle. Det viser sig, at de unge er mest mobile. Antallet af emigrationer for højtuddannede 25-29-årige er således syv gange så stort som for antallet for de højtuddannede 45-49-årige. Det er Danmarks Statistik, der har lavet analysen på tal fra 2006-12. Udvandringen fra Danmark faldt desuden fra 2006 til 2009, men er igen stigende for de unge og dem med en lang videregående udannelse. Ingen af tallene er dog så høje som i 2006.