Navne med småt

Publiceret 26-09-2013

Højskolebladet små navnenyheder

Af Højskolebladet

Jubilæum

Ægteparret Tove og Gunnar Jensen kunne i august fejre 25 års jubilæum på Rønde Højskole og Efterskole, hvor Gunnar altså nu i et kvart århundrede har undervist i fag som biokemi, mikrobiologi og idræt, alt imens Tove har holdt skolen ren og pæn. Tillykke herfra.

Pension

Mere nyt fra Rønde Højskole og Efterskole, hvor forretningsfører Ejvind Johansen
efter 22 år på posten lod sig pensionere i august. Ejvind har således arbejdet under syv forstandere i, hvad han betegner som "de bedste år i mit arbejdsliv".

Ny viceforstander i Vejle

Lars Olesen, der har været lærer på Vejle Idrætshøjskole siden 1998, er grundet
en stor elevtilslutning overgået til en nyoprettet stilling som viceforstander. Lars vil fortsat undervise ved siden af sine nye ledelsesopgaver.

Ny formand i Løgumkloster

Gårdejer Jens Kragh blev valgt som ny formand for Løgumkloster Højskole, da
bestyrelsen konsituerede sig i midten af september. Han afløser dermed  Wolfgang Dibbern. Ved samme lejlighed blev Lena Jochumsen ny næstformand.

Ny forkvinde for Grænseforeningen?

Mette Bock, medlem af Folketinget for Liberal Alliance, har på Grænseforeningens bestyrelses opfordring sagt ja til at stille op som formand for foreningen ved valget til maj næste år. Dermed ser hun ud til at skulle afløse Finn Slumstrup, hvis folkeoplysende linje hun ønsker at fortsætte. Det kan desuden nævnes, at Mette Bock allerede sidder i Testrup Højskoles bestyrelse,
ligesom hun er en del af nærværende blads eksterne redaktionsgruppe.