Nyt med småt

Publiceret 26-09-2013

Højskolebladet små, hurtige nyheder

Af Højskolebladet

Højskolefødselsdag I

Snoghøj Højskole fylder 100 år d. 5. november. Og det skal fejres med manér. Skolen er godt i gang med en ti ugers arrangementsrække, hvor et nyt årti belyses hver uge. Derudover udgives bogen Højskolen Snoghøj i 100 år skrevet af Finn Slumstrup, Klara Korsgaard og Torben Egeris, ligesom Egeris i samarbejde med Niels Brunse har skrevet en ny højskolesang: At vide er at vokse . Jubilæet markeres også med en ceremoni på selve dagen, mens der den 9. november afholdes stor fest med sang, dans, mad og masser af musik.

Højskolefødselsdag II

2013 er i det hele taget de runde fødselsdages år på højskolefronten. Således fyldte Luthersk Missionsforenings Højskole 90 år den 6. maj - en mærkedag, skolen dog først fejrede sidst i august. Her afholdtes et elevstævne med omkring 300 deltagere.

Højskolefødselsdag III

Også Brande Højskole rundede et skarpt hjørne i år. 20 lys var der i kagerne, da skolen inviterede til fødselsdagsfejring og "store lagkagedag" i slutningen af august.

Vestjysk æblemost

Vestjyllands Højskole vil fra næste efterår hjælpe det vestjyske opland til hjemmepresset æblemost. Skolen har således fået bevilget 54.000 kroner fra Miljøministeriets pulje til Grønne Ildsjæle til indkøb af to mobile æblepressere. Presserne vil blive monteret på en særlig trailer, så skolen kan tage rundt til pladser og torve og presse de lokales høst.

Fra højskole til hotel

Bygningerne, der tidligere dannede rammerne for Esbjerg Højskole, skal nu huse et hotel og et konferencecenter. Det er Esbjerg Kommune, som har besluttet at udleje størstedelen af bygningerne. Esbjerg Højskole - oprindeligt Arbejderhøjskolen i Esbjerg - lukkede i 2012.