Udsatte unge får succes

Publiceret 26-09-2013

I Randers Kommune har de stor succes med at hjælpe udsatte unge videre i tilværelsen ved at tilbyde dem et højskoleophold

Af Jeppe Langkjær

Det startede tilbage i 2009, hvor Arbejdsmarkedsudvalget bevilligede 1 million kroner til at sende unge på højskole. Et tiltag, som var led i kommunens forebyggende indsats over for unge, der havde udsigt til at havne på kontanthjælp. Et tiltag, der viste sig som så god en idé, at Arbejdsmarkedsudvalget i februar godkendte en årlig bevilling på 300.000 kroner.

"Siden februar 2012 har vi sendt tolv unge af sted," fortæller Annette Holm fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i Randers. Selvom der altså endnu ikke er det store grundlag at evaluere på, beskriver hun forsøget som en klar succes på den korte bane: "Én afbrød opholdet efter kort tid, men af de elleve resterende er kun to på kontanthjælp i dag. Fire er startet på en uddannelse, tre har ønsket en periode på arbejdsmarkedet, en går på produktionsskole, mens den sidste fortsætter på et selvbetalt højskoleophold."

Udover for kommunen rent faktisk at være et billigere alternativ til kontanthjælpen har højskoleopholdene særligt givet de unge tro på egne evner. De fortæller således, hvordan det at indgå på lige fod med andre unge i en social sammenhæng også har haft stor betydning for deres robusthed og selvværd.