Europa 2.0

Publiceret 27-03-2014

TENDENS Det europæiske projekt skal genfortælles. Europapolitiker Morten Løkkegaard har taget initiativ til ”Den nye fortælling om Europa”, som i starten af marts blev præsenteret i Berlin. Europa må stå sammen i en globaliseret verden, lyder det

Af Jeppe Langkjær

Det fælles europæiske projekt handler om andet og mere end regulativerfor graden af agurkers krumning og skrækindjagende nyheder om lakridspibens mulige ulovliggørelse. Og det er afgørende at få øjnene op for det i globaliseringens tidsalder, hvor et samlet Europa er vigtigere for den enkelte nationalstat end nogensinde før. Derfor vil EU-parlamentsmedlem Morten Løkkegaard gøre op med forestillingen om, at den europæiske union blot er et abstrakt og fjernt handelssamarbejde. Han har taget initiativ til chartret "Den nye europæiske fortælling", der blev lanceret i begyndelsen af marts i Berlin, og som skal sætte ord på den europæiske identitet og så frøene til en europæisk renæssance.

Flere års altoverskyggende krisebevidsthed truer EU's status som samlende organ. Der er brug for en værdimæssig genoprustning og reformulering af den europæiske vision.

"En ny europæisk fortælling har egentlig været påkrævet i lang tid. Jeg gik til valg på det for fem år siden," fortæller Morten Løkkegaard. Han ønsker at bygge bro mellem borgere og beslutningstagere, der synes mere distancerede end nogensinde før, og dermed skabe et rum for diskussion af europæiske problemstillinger: "Politikerne har reduceret Europa til EU, hvilket har svækket den almindelige borgers identifikation med det europæiske projekt. Bl.a. fordi den gamle idé om, at EU er fred gennem samhandel, ikke vækker genklang hos de unge, da de simpelthen ikke har et forhold til krig. Som europæere har vi behov for at genopdage vores fælles historie som en vigtig identitetsmarkør. Og for at det kan lykkes, skal vi bruge et nyt narrativ."

Selvom behovet ifølge Løkkegaard altså har eksisteret i en lang årrække efterhånden, er timingen for lanceringen af Vision Europa 2.0 dog optimal netop nu. Nødvendigheden af at genvinde de nationale befolkningers sympati med idéen om et samlet Europa har nemlig aldrig været større: "Europa bliver en mindre og mindre brik i det globale puslespil, hvorfor vi må definere os klart i forhold til resten af verden. Det er i den forbindelse vigtigt at pointere, at vi jo ikke skal opfinde en helt ny identitet. Vi skal snarere gennem en fortælling, der kan vinde gyldighed i dag, skabe en bevidsthed om, at den europæiske identitet allerede findes," udtaler Morten Løkkegaard.

Hvis denne fortælling dog overhovedet skal have nogen gang på jorden, skal den ikke komme fra politisk hånd, hvorfor Morten Løkkegaard ikke vil give et bud på et nyt narrativ. Således er chartret heller ikke udarbejdet af Europapolitikerne, men af repræsentanter for det europæiske kulturliv: "En ny fortælling skal ikke dikteres oven fra. Derfor er chartret også blot et muligt bud på formuleringen af en europæisk vision. Mit håb er, at bolden bliver grebet af det brede kulturliv, så den europæiske idé atter kan finde grobund hos den almindelige europæer," slutter Morten Løkkegaard.