Venstremand, USA-ekspert, højskolelærer

Publiceret 03-10-2014

PORTRÆT Mads Fuglede er måske bedst kendt som USA-ekspert, blandt
andet på TV2. Derudover er han lærer på Grundtvigs Højskole, hvor han
underviser i USA’s historie og i international politik. I år blev han valgt som folketingskandidat for Venstre i Gladsaxe-kredsen. Han er en mand, der både nærer en stor kærlighed til de liberale ideer og til den højskole, han underviser på

Af Kat. Sekjær

Stod det til venstremand, usaekspert og højskolelærer, Mads Fuglede, skal højskolen stå fast ved idealet om at være en fri skole. Det betyder, at den skal holde sig fri af staten:

"Jeg ser en styrke i, at staten blander sig så lidt som muligt i højskolen. Der var engang, hvor man kunne regne med, at forstanderne havde en liberal indstilling. Det kan man ikke mere."

Selvom Mads Fuglede er højskolemand, føler han sig ikke direkte formet af højskolen dertil har den som institution bevæget sig alt for langt væk fra sit politiske udgangspunkt. I dag har andre politiske fløje også taget højskolen til sig.

"Så nej, på dén måde former højskolen mig ikke. Det gør derimod det liberale hos Grundtvig, som jeg også møder hos andre mennesker i højskolesammenhænge. Det er stærkt, når noget er frit, frem for når det er skrevet op som regler eller pensum," siger Mads Fuglede, der samtidig pointerer, at højskolen stadig har markedsorienterede kræfter:

"Lærere bliver gået, hvis ikke de er gode. Eleverne skrider fra deres fag. Som underviser bliver man nødt til hele tiden at være på forkant, hele tiden at udvikle sig. Det er en sund konkurrence," siger Fuglede og forklarer, at der for ham ikke er noget mere ansporende, end når hans forstander finder en underviser, han kan konkurrere med:

"Det holder mig på dupperne. Jeg har også undervist på universitetet, og der kan man i højere grad læne sig op ad et pensum, de studerende skal lære. På højskolen skal man ikke belære eleverne men berige dem.

Ingen upolitisk underviser

Berigelsen findes i den oplysende og inspirerende undervisning. På spørgsmålet om, hvorvidt Mads Fuglede selv kan lægge sit politiske engagement fra sig, når han underviser, siger han, at der lige netop inden for hans fag nok ikke findes upolitiske undervisere:

"Tidligere forsøgte jeg at nedtone det. Men eleverne har jo luret, at jeg nu stiller op for Venstre. Så jeg er ærlig,"og så forsøger jeg altid at fremstille dem, der er uenige med mig, og dermed give eleverne et nuancere billede. Prædiken er jo aldrig sundt. Heldigvis er det meget nemt at høre, når man selv prædiker - frem for at puste til forundringens bål." Dét bål og den ild findes stadig i højskolen. Og det skal den værne om "også i fremtiden, slutter Mads Fuglede:

"Højskolen skal være det, den altid har været: En fri skole med frie rum til udfoldelse. Det er din frie lyst, der skal drive skolen: Skolen skal hjælpe dig til at blive bedre til at være den, du er. Den skal være det grundtvigske rum, hvor du ikke bliver dømt ude, hvis du ikke lykkes. Der er ingen karakterer og ikke noget pensum. Du kan forsøge dig med fag; male ad helvede til uden at behøve bedømme dine billeder. Det handler om din trivsel. Højskolen udvikler individet ved at være et fristed, "og det skal højskolen holde fast i.