Opråb til de frie skoler

Publiceret 08-09-2014

UDDANNELSE Forfatter og samfundsdebattør Asger Baunsbak-Jensen
kalder i sin nye bog friskolerne til oprør mod konkurrencestaten og dens
skolesyn. Formanden for Dansk Friskoleforening vil dog ikke medvirke til
en polarisering i grundskoledebatten

Af Julie Melgaard Smidt

Er friskolen klar over, hvilket fantastisk ansvar den har?

Sådan spørger Asger Baunsbak Jensen, forfatter og samfundsdebattør, i bogen Fri skole, der netop er udkommet. Bogen er et opråb til de grundtvig-koldske friskoler om at turde gå forrest og have viljen til at være sig selv, tænke større, og ikke lade sig styre af diverse pisa-målinger men i stedet vise vejen for folkeskolen og opdrage til dannelsen af det hele menneske.

Formanden for Dansk Friskoleforening, Peter Bendix Pedersen, anerkender friskolernes ansvar, men foretrækker dialog frem for kamp.

I Fri skole kritiserer Asger Baunsbak Jensen det, han kalder det moderne opbrudssamfund, hvor hverken børn eller voksne ved, hvor de har hjemme, og hvor eleverne skal uddannes til konkurrencestaten og til at klare sig godt
i nationale og internationale tests. En helt særlig kritisk opsang får de anonyme magter i Finansministeriet, og han opfordrer til, at friskolerne sætter hælene i og anerkender deres vigtige rolle; at give eleverne en solid ballast, som de skal bruge gennem livet.

Friskolen skal ifølge BaunsbakJensen rive sig løs og være båret af en oprørstrang, da det vigtigste i livet ikke kan måles, nemlig skæbne, livsmod, glæde, ansvar, fornuft, skyld og indlevelse.

Peter Bendix Pedersen mener ikke, at friskolerne skal vende sig væk fra folkeskolen, og han vil ikke medvirke til polariseringen i grundskoledebatten. Han opfatter den nye folkeskolereform som en positiv udvikling, hvor mange af elementerne i den nye reform netop er inspireret af den måde, som friskolerne tænker skole på.

"Friskolerne kan også lade sig inspirere af reformen, og på den måde kan både folkeskole og friskoler udvikle sig. Herunder skal dannelse selvfølgelig være helt centralt - både for folkeskoler og friskoler. Hvis du spørger alle landets friskoler, vil de sige, at det arbejder de med hver evig eneste dag," slutter han.