Uoverskuelige fællesskaber bliver trygge

Publiceret 23-04-2015

Unge, der har det svært med at finde sig til rette i de store højskolefællesskaberne, kan finde hjælp hos vejlederen. Sådan en har de alle.

Af Mette Kylsø (redigeret)

På de fleste af landets højskoler er der vejledere til at hjælpe unge, hvis tanker bliver for tunge eller for mange. På Mariager Højskole i Nordjylland er alle elever tilknyttet en coach, hvor både stort og småt kan vendes. Eleverne opfordres desuden til at danne "Livsforvandlingsgrupper". I de mindre grupper er der et intimt og fortroligt rum, som de unge kan betro sig i. Hver fredag samles hele skolen også, og på skift får eleverne mulighed for at fortælle om deres liv gennem billeder eller lignende. Solfrid Bracher er en af højskolens vejledere. I sit arbejde har hun bl.a. fokus på fx ensomhed:

"Nogle elever kan være introverte og andre ekstroverte. Nogle tænker måske: Jeg tør ikke fortælle noget. I de forskellige grupper har de mulighed for at læsse af og lytte til hinanden," siger hun.

 

WATCH ME

En anden tilgang til vejledning finder man på Vrå Højskole, hvor der tages udgangspunkt i den såkaldte WATCH-model, en forkortelse for What Alternatives? Thinking - Coping - Hoping. WATCH-modellen, og den proces deltagerne kommer igennem, medvirker til at rykke på deres selvforståelse og giver en følelse af at høre til et sted. Gruppevejledningen giver deltagerne mulighed for at spejle sig i hinanden og blive opmærksom på, at andre måske sidder med samme udfordringer som én selv. Det kan være meget givende for de elever, der oplever ensomhed, mener Pia Schnoor. Hun er forstander på Vrå Højskole og faciliterer WATCH-modellen på højskolen.

"Dér, hvor jeg synes, det flytter på elevernes selvtillid er, når de lærer at sætte realistiske mål. Et mål kunne være at rydde vasketøjsbunken op, efter den har ligget i otte uger. Eller at man skal kunne gå alene ind i spisesalen uden hjælp. Jeg oplevede på mit sidste WATCH-hold, at nogle af de ensomme elever pludselig blev en meget etableret del af hele højskolefællesskabet," udtaler Pia Schnoor.

Vejledning på landets højskoler kan også have en mere filosofisk karakter. Tidligere højskolelærer, og nu professor ved Aalborg Universitet, Finn Thorbjørn Hansen, har gennem en årrække forsket i og praktiseret den eksistentielle tilgang til vejledning. Han arbejder fx med sokratiske dialoggrupper. Eleven gennemgår fem forskellige niveauer, hvor der med udgangspunkt i egen undren over et bestemt fænomen trækkes tanker ind udefra, citater og tekster fra store tænkere, hvorefter man igen ledes tilbage til sin egen undren, nu med et nyt perspektiv, og kan gå til handling. Det foregår ikke på en abstrakt og intellektuel facon, men på en mere eksistentiel og reflekterende måde, der kan gå ind og rykke ved de forståelser, som eleverne har.

Læs hele artiklen om højskolevejledning her :/paedagogisk-udvikling/vejledning/nyhedsbreve/foraar-2015/hoejskolevejledning-mod-ensomhed