Lærernetværk en succes

Publiceret 06-11-2015

Højskolelærere har stort udbytte af faglige netværk. For nylig blev der etableret et netværk for musikhøjskolelærere

Af Redaktionen

I to lærerige oktoberdage på Den Rytmiske Højskole mødtes musiklærere fra højskoler i hele landet til det første netværksmøde for musikhøjskolelærere.

Netværket er en længe savnet platform mellem højskolelærere på tværs. Igennem erfaringsopsamling og vidensdeling udvikler og debatterer de deres mange hverdagspraksisser.

I højskoleregi udfoldes musikundervisningen i dag i en bred vifte af teori og praksis i forhold til elevniveau, faciliteter, prioriteringer og profil. Det har åbnet for en mangfoldighed af debatemner og retninger og det var tydeligt på netværksmødet, at behovet for at få talt sammen var enormt.

Mange temaer og udfordringer blev bragt op i de dage, som kurset stod på, og med oplæg fra to interessante faglige perspektiver, nemlig jazzmusiker og hjerneforsker Peter Vuust, og uddannelsesansvarlig for sangskrivning ved Det Rytmiske Musikkonservatorium, Anders P. Jensen, var rammerne sat for et frugtbart og fremadrettet udviklingsarbejde for denne gruppe af lærere.

Stor succes

"Vi var 15 lærere fra 7 højskoler, og netværksmødet var en stor succes," fortæller Stig Kaufmanas, som er leder af det nye netværk og til daglig højskolelærer på den Rytmiske Højskole.

Han håber på, at det kan inspirere andre lærere til at tage samme initiativ til at skabe netværk inden for deres fag, og stiller sig gerne til rådighed for eventuel sparring.

Næste netværksmøde for musiklærere kommer til at foregå torsdag 25. februar til fredag 26. februar 2016 på Den Rytmiske Højskole.