Højskoleelever bakker Grundtvig op mod grønthøster

Publiceret 23-10-2015

Mere end 200 nuværende og tidligere højskoleelever bakkede Grundtvig op i kamp mod grønthøster foran Christiansborg

Af Andreas Harbsmeier

Højskolerne har råbt højt den seneste uge i protest mod Regeringens finanslovsforslag, der indebærer en besparelse på 120 millioner over de næste 4 år. 

I går var over 200 nuværende og tidligere højskoleelever mødt op ved Christiansborg for at vise deres utilfredshed. 


Man havde sågar fået kørt en grønthøster ind på pladsen foran Borgen for at lave en symbolsk markering af den metode, Regeringen benytter for at finde penge på de offentlige budgetter, populært kaldet grønthøstermetoden.

Grundtvig i front

Med Grundtvig i front blokerede flokken for grønthøsteren, der måtte give op og køre væk fra Christiansborg igen.

Som Grundtvig sagde i sin tale:

"Lade grønthøsterne køre folkets skole over? Frisindet, folkeligheden, fællesskabet, ånden og dannelsen? Det bliver over mit lig.   Det bliver over mit lig! E ller min ånd forstås."

Hvorvidt protesterne i realiteten vil have nogen effekt er nok tvivlsomt. Som Bertel Haarder sagde til Politiken: "Spareplan er sikker som amen i kirken."