Arrangører kan booke højskoleelever som publikum på Folkemødet

Publiceret 01-04-2016

Den store antal arrangementer på Folkemødet har de seneste år gjort det svært for mange organisationer at tiltrække publikum til deres debatter. Det problem lancerer højskolerne nu en løsning på. Mod et mindre beløb kan arrangører booke højskoleelever til at møde op som publikum.

Af redaktionen

Publiceret den 1. april 2016

Mange små og mellemstore organisationer har de sidste par år måttet sande, at det kan være vanskeligt at tiltrække publikum på Folkemødet. Antallet af arrangementer er steget voldsomt, mens mængden af publikum ikke helt er fuldt med. Det problem vil højskolerne nu afhjælpe.

Ideen er enkel: Arrangører på Folkemødet kan booke højskoleelever som publikum til deres arrangementer. For et mindre beløb kan arrangører altså sikre et minimum af tilhørere.

I udgangspunktet vil eleverne blot møde op og være til stede under hele arrangementet, men Folkehøjskolernes Forening, der i samarbejde med de deltagende højskoler står bag initiativet, arbejder på forskellige modeller, hvor arrangører også kan bede om, at eleverne stiller bestemte spørgsmål til paneldeltagere, eller bifalder bestemte synspunkter, der bliver fremført fra scenen, med tilråb eller klapsalver.

"I princippet så vi selvfølgelig helst, at de, der deltager som publikum til debatter, kommer frivilligt, men omvendt kan vi også se, at det for nogen kan være vanskeligt at tiltrække og fastholde publikum, forklarer højskolernes formand Lisbeth Trinskjær til Højskolebladet. "Dem vil vi gerne hjælpe."

Initiativ møder kritik

Initiativet møder dog ikke lige stor begejstring alle steder, og en gruppe af mindre folkelige organisationer har påpeget, at ideen risikerer at bidrage til en yderligere kommercialisering af Folkemødet.

"Jeg mener, det er en indlysende dårlig ide," siger Joachim Juhl Vædele, der er sekretariatsleder for Grundtvigsk Forum, der har været på Folkemødet hvert år siden begyndelsen. Han mener, at et sådant tilbud vil kunne skævvride hele Folkemødet og forfordele mere pengestærke organisationer.

"Højskolerne slår med deres initiativ ind på en meget uheldig vej for Folkemødet," siger han til Højskolebladet. "I forvejen fortrænger dem med flest penge os andre fra de gode teltpladser."

Bornholms borgmester Winni Grosbøll, der sidder i Folkemødets styregruppe, hilser imidlertid initiativet velkommen og stiller sig uforstående over for kritikken:

"Mindre organisationer vil jo kunne spare på markedsføring og dyre ordstyrere, som de alligevel ikke kan være sikre på, vil tiltrække publikum. I stedet kan de bruge pengene på at booke et publikum, som de ved dukker op."

Hun tilføjer, at en potentiel positiv effekt givetvis også vil være, "at højskoleeleverne vil opleve og deltage i debatter, som de ellers aldrig vil være gået til, hvis de ikke var blevet betalt for det."

Der kommer ca. 400 højskoleelever til Folkemødet på Bornholm. Blandt dem er begejstringen for tiltaget stor.

"Vi vil på den måde kunne finansiere vores rejse til Bornholm," lyder det formanden for elevforeningen på Krogerup Højskole, der er blandt de deltagende højskoler. "Og så vil vi heller ikke være tvunget til at jagte gratis fadøl i fire dage," siger hun med et smil.

Folkehøjskolernes Forening har endnu ikke lagt sig fast på et prisleje for at booke højskoleelever som publikum. Det skal først forhandles på plads med repræsentanter for eleverne.