Magdalene fra Ankerhus!

Publiceret 02-03-2016

Magdalene Lauridsen var på barrikaderne i stort set alle kampe om kvinders rettigheder

Lars Thorkild Bjørn, Højskolehistorisk Forening

Hun var ikke partipolitisk engageret, men citerede en journalists udsagn om sit politiske ståsted således: "Hun er født Venstre, har radikale anskuelser, konservative tilbøjeligheder og socialistiske sympatier."

Magdalene Lauridsen (1873-1957) var barn af oplyste og veluddannede bønder, der begge havde været på højskole. Hun blev sommer-elev på Askov Højskole 1892, og året efter blev hun elev på Sorø Højskole. Efter et studieophold i England blev hun overbevist om, at der skulle eksistere en statsanerkendt uddannelse på husholdningsområdet. I 1902 grundlagde hun Ankerhus Husholdningsseminarium.

Magdalene Lauridsen var på barrikaderne i stort set alle kampe om kvinders rettigheder i tiden - stemmeretskampen inklusive. I 1920 kom hun med forslag om at oprette et husholdningsministerium til varetagelse af hjemmenes interesser, da kvinder endnu kun var svagt repræsenteret på Rigsdagen. Hendes næste sag var oprettelse af de samvirkende danske husholdningsforeninger i perioden 1919-21, da vilkårene for kvinderne på landet optog hende meget.