Nanna Kristensen-Randers

Publiceret 02-03-2016

Hun tog som den første kvinde i Danmark en juridisk embedseksamen og drev Ollerup Højskole med sin mand

Af Jens Bilgrav-Nielsen, tidl. Højskolelærer, MF og minister

Hendes liv blev kort, kun 43 år, og alligevel nåede hun som ligestillingsforkæmper og højskolekvinde at sætte et solidt aftryk på sin samtid. NK-R blev født på Bogø i 1864. Forældrene var Maren Bertelsen og den senere Venstre-leder Chresten Berg. Hun var født ind i det folkelige Danmarks kamp for at få virkeliggjort 1848-grundloven, og især kvindernes valgret og generelle ligestilling optog hende.

I 1887 tog hun som den første kvinde i Danmark en juridisk embedseksamen. Men hun måtte kun virke ved underretterne. Så rejste hun en prøvesag ved landsretten og senere ved højesteret, og tabte, men ligeretskampen fortsatte.

I 1894 gik NK-R sammen med sin mand, J.P. Kristensen-Randers, aktivt ind i opgaven med at drive Ollerup Højskole. Hun holdt foredrag, styrede skolens økonomi og engagerede sig i det folkelige liv omkring højskolen. Fra midten af 1890-erne plagedes NK-R af en tiltagende astma og af en hjertesygdom, som i 1908 medførte hendes død.