Ulrika Marseen skabte kunst og højskole

Publiceret 02-03-2016

Ulrikas mål var ikke at uddanne eleverne til kunstnere, men at give unge mulighed for at udvikle kreativitet og glæden over kunsten.

Af Lars Thorkild Bjørn, Højskolehistorisk Forening

Fra trange kår i barndommens Brønderslev kom Ulrika Marseen (1912 - 2007) som 14 årig ud at tjene. I 1932 tog hun til London som kokkepige og brugte al fritid på museumsbesøg. Ved hjemkomsten fik hun en frisøruddannelse. Hun blev gift, fik datteren Hedda, åbnede salon i Holbæk og købte et brevkursus i tegning. Her begynder den kunstneriske løbebane. Hun blev optaget på Kunstakademiet og udstillede første gang på efterårsudstillingen i 1945 og blev snart en anerkendt kunstner.

Under et ophold på San Cataldo i 1960 mødte hun H. Engberg-Pedersen fra Krogerup. For Ulrika blev det et skelsættende møde.

Hun havde nogle år i forvejen været medinitiativtager til opførelsen af kunstnerbyen i Hjortekær, og for hende var der ikke langt fra vision til handling. Hun ville skabe en Kunsthøjskole, men hun havde ingen penge!  I vinteren 1962-63 indbyder hun sine første højskoleelever til en feriekoloni i Dronningmølle.  Gennem forskellige donationer fik hun året efter mulighed for at erhverve Holbæk Slots Ladegaard, som hun indrettede til Danmarks første kunsthøjskole. 

Ulrikas mål var ikke at uddanne eleverne til kunstnere, men at give unge mulighed for at udvikle kreativitet og glæden over kunsten.  "Disse evner har det som en muskel, som hvis den ikke bliver brugt - så svinder den hen!" sagde hun ofte.   

I 1981 overlod hun forstanderrollen til datteren Hedda Ørum, der ledede skole til 1987.