Højskoleophold skaber markante resultater for unge på kanten af uddannelse

Publiceret 22-03-2017

NYHED Højskoleophold giver særdeles gode resultater, når man ser på unges faglighed, motivation og selvtillid i forhold til videre studieforløb, viser en ny evaluering fra Center For Ungdomsforskning

Af redaktionen

Unge oplever at flytte sig markant som følge af højskoleophold. De bliver bedre fagligt klædt på til at begynde og gennemføre en uddannelse og oplever desuden at få mere livsglæde, selvtillid og tro på egne evner, viser en evaluering af det såkaldte STAR-projekt.

Rapporten, der er udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, viser, hvordan unge, der ikke er i uddannelse, og som modtager offentlige ydelser - en gruppe, der ellers ikke er mange succesfulde tiltag over for - har stor gavn af et højskoleophold.

55 % af de unge fra undersøgelsen angiver, at de i høj eller meget høj grad er blevet motiveret til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Også de deltagende kommuners tal bekræfter dette. 51 % af de unge er enten i uddannelse eller afventer opstart af uddannelse efter endt højskoleophold.

"Vi kan se, at højskolerne er yderst relevant tilbud for en gruppe unge - ikke alle - som har tabt retningen og motivationen for uddannelse - den genfinder de på højskolen. Fokuseringen på det hele menneske, livsduelighed og de særlige rammer på højskolerne kan noget særligt, som vi måske glemmer i den moderne uddannelsesdebat, og som er unik for det danske uddannelsessystem" siger lektor Niels-Henrik Møller Hansen fra Center for Ungdomsforskning, der står bag undersøgelsen.

"Man har måske haft en tendens til at overse højskolerne, når man taler om denne gruppe af unge. Man burde i højere grad have øje for den ressource, højskolerne og de frie fagskoler udgør i denne forbindelse," fortsætter han.

CEFU bemærker i rapporten, at undersøgelsen bygger på et relativt lille antal besvarelser fra de unge, men at den samlede empiri giver et solidt grundlag for den positive rapport.

Tilfredse kommuner - men hvad med økonomien?

Også de deltagende kommuner finder et højskoleophold særdeles meningsfuldt for denne gruppe unge og melder entydigt positivt tilbage. Der er imidlertid også en række hindringer for, at kommunerne kan gøre brug af højskoleophold som en mulighed for de unge. Særligt finansieringen af højskoleopholdene volder problemer. Flere kommuner peger på, at hvis de skal finansiere hele opholdet selv, vil det være meget få unge, der vil få tilbuddet.

Hos Folkehøjskolernes Forening i Danmark glæder man sig over den positive evaluering af højskoleophold for denne gruppe unge, men man hæfter sig samtidig ved, at endnu flere kunne få glæde af et højskoleophold.

"Det er ikke så tit, man ser så positive resultater med denne målgruppe. Så det synes vi da, man skal udnytte," siger Niels Glahn, generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening.

"På mange områder inden for det offentlige regner man med fremskrivninger og dynamiske effekter. Af en eller anden grund er det ikke tilfældet på dette område. Ja, et højskoleophold er isoleret set en dyr løsning for denne gruppe af unge, men nej, det er det ikke, hvis perspektivet bare er lidt længere," forklarer Niels Glahn og henviser til, at de markante positive resultater for de unge kan spare kommunerne for større udgifter på længere sigt.

Læs den fulde rapport fra Center for Ungdomsforskning