Messekonkurs rammer højskoler

Publiceret 28-03-2017

NYHED Højskolerne har tabt i omegnen af en million på messerne Uddannelse uden Grænsers konkurs. Messerne var led i vejledningen af unge på ungdomsuddannelserne, men konkursen rejser spørgsmål om hvor vidt private aktører er det bedste til at danne ramme om uddannelsesvejledningen.

Af Andreas Harbsmeier

I december sidste år gik firmaet bag messerne Uddannelse Uden Grænser konkurs. En lang række højskoler havde allerede betalt for en stand på messerne i 2017. Folkehøjskolernes Forening vurderer, at højskolerne samlet set har lagt i omegnen af en million kroner til Forlaget KSI, der altså nu er gået konkurs. Kurator for boet har endnu ikke færdiggjort sit arbejde, men højskolerne regnes som såkaldte "simple kreditorer", og det er meget lidt sandsynligt, at bare nogle af pengene bliver returneret.

Inden konkursen fungerede Uddannelse Uden Grænser således, at Forlaget KSI havde indgået aftale med landets studievalgscentre. Der findes syv studievalgscentre i Danmark finansieret af Undervisningsministeriet, og de tilbyder uafhængig og landsdækkende vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv i hele Danmark.

Aftalen betød, at Studievalg var ansvarlig for en række oplæg for eleverne og sørgede for, at ungdomsuddannelserne frigav deres elever til at deltage på messerne. Forlaget fungerede så som den praktiske gris, der dels stod for logistikken og dels solgte stadepladser til uddannelsesinstitutionerne.

Problemet opstod, fordi flere og flere videregående uddannelser gennem de senere år har trukket sig fra messerne. Højskolerne var fortsat stærkt repræsenterede, men store uddannelsessteder som Københavns Universitet trak sig, mens mindre prestigiøse uddannelser som Bartenderskolen, blev tilbage.

Den udvikling fik i december Studievalg til at opsige kontrakten. Ifølge Sidsel Daubjerg Overgaard fra Studievalg Østjylland var det alene fordi, de videregående uddannelser fyldte mindre og mindre, at man fra Studievalgs side valgte at opsige samarbejdet.

Højskolerne fik elever

Højskolernes fortsatte tilstedeværelse på messerne baserede sig ifølge højskolernes selv alene på en nøgtern kalkule. Så længe deres tilstedeværelse kunne skaffe elever til højskolen, gav det mening at være der. Og konklusionen for de fleste skoler har været, ja, der kom tilstrækkeligt med elever.

Samarbejdet har dog ikke været uden problemer. Blandt højskoler har der gennem mange år været en frustration over priser og det generelle samarbejde med Uddannelse uden Grænser og manden bag Forlaget KSI, Kim Ingwersen.
Gymnastikhøjskolen i Ollerup var en af de skoler, der havde betalt for en stand på messerne i 2017. De penge kan de efter al sandsynlighed godt vinke farvel til.

Uffe Strandby, forstander i Ollerup, lægger heller ikke skjul på, at samarbejdet med Uddannelse Uden Grænser ikke har været optimalt.

"Vi har aldrig betragtet samarbejdet med Uddannelse Uden Grænser og Kim Ingwersen som tillidsfuldt, men snarere som et nødvendigt onde," siger Strandby til Højskolebladet.

Højskolen har ikke været med på messerne alle årerne, men Uffe Strandby forhørte sig løbende hos forstanderkolleger, om det gav mening. Og gjorde det det, var de med.

Han ærgrer sig over, at de nu ikke har den mulighed for at komme i kontakt med potentielle elever, men i Ollerup har de i forvejen besøg af omkring 6-700 gymnasieelever årligt, der kommer for at se skolen, og han er ikke bekymret for, at de kommer til at mangle elever.

Kirsten Hahn Larsen, leder af Uddannelsesguiden og E-vejledningen, er da heller ikke så bekymret over, at messerne nu ikke findes længere. Nye initiativer er allerede i gang de fleste steder - og mange af dem er langt bedre alternativer, mener Hahn Larsen.

Ifølge højskolerne og flere andre uddannelsesinstitutioner var kvaliteten faldet på Uddannelse uden Grænser messerne. Egentlig vejledning var der meget lidt af, og messerne udviklede sig til regulære salgssteder for institutionerne, der måtte konkurrere med hinanden om de unges gunst.

Derfor sætter Folkehøjskolernes Forening spørgsmålstegn ved selve modellen, som messerne fungerede inden for: At en privat aktør, der i sagens natur skal tjene penge, danner rammen om en central vejledningsopgave. Risikoen for, at det bliver en markedsplads, der ikke har meget med vejledning at gøre, er overhængende.

Forlaget KSI genopstår

Til Højskolebladet fortæller Kim Ingwersen, at det alene var Studievalgs opsigelse af kontrakten, der var afgørende for konkursen. Inden da havde han rettet henvendelse til daværende uddannelsesminister Esben Lunde Larsen, men ministeren kunne blot beklage, at de store uddannelsesinstitutioner ikke ønskede at medvirke til messerne. Tvinge dem kunne man ikke.

Derfor havde Ingwersen intet valg tilbage i december 2016, forklarer han - og det til trods for, at Studievalg først havde opsagt aftalen med udgangen af 2017.

"Det ville ikke have været muligt at gennemføre messerne i 2017, da firmaet skulle svare løn til mange medarbejdere, og de havde lange opsigelsesvarsler," siger Ingwersen.

Forlaget KSI er imidlertid opstået igen. Kim Ingwersen har selv købt konkursboet fra sit gamle firma og fortsætter med at formidle information om uddannelse og arrangere messer. En genoptagelse af Uddannelse Uden Grænser eller noget tilsvarende har han dog ingen planer om