Ny højskole på Lolland-Falster

Publiceret 09-03-2017

NYHED Baseret på Lolland-Falsters traditioner inden for fødevarer, grøn teknologi og lokalsamfund skal en ny folkehøjskole rejses på Sydhavsøerne.

Højskoleprojekt Lolland-Falster

Af redaktionen

Igennem lidt over et år har en lille gruppe kørt Lolland-Falster tyndt, forfulgt af en ambitiøs idé om at der her er et potentiale for skabe et splinternyt højskoleprojekt, der kan gribe fat om vor tids store udfordringer, ved at baserer sig på Lolland-Falsters styrker. Et år, som kun har bekræftet ideen, og samtidig givet en tro på, at den kan realiseres. Den lille gruppe er nu blevet fasttømret i en højskoleforening. Foreningens ambition er, at den nye højskole skal samarbejde med flere af de lokale kræfter, som i forvejen har deres virke inden for de faglige områder, som højskoleprojektet orienterer sig mod. Foreningen tror på, at der gennem udviklingen af både økonomisk og indholdsmæssigt balancerede partnerskaber, kan opstå stærke synergier mellem en folkehøjskoles fokus på dannelse og folkelig oplysning og allerede eksisterende aktiviteter - på tværs af virksomheder, det offentlige og civilsamfundet. Samtidig vil det bidrage til etableringen af stærke, lokalforankrede faglige miljøer omkring en kommende højskole.

Højskoleprojektets tre faglige pejlemærker inden for fødevarer, grøn teknologi og samfund vil ikke kun have interesse inden for landets grænser, men de udfordringer, som Danmark står overfor på disse områder, deles internationalt, og derfor vil højskolen også rette blikket mod udlandet efter elever og samarbejdspartnere.

"I en tid hvor den demokratiske samtale er presset, hvor land og by synes at glide længere og længere fra hinanden - og hvor enorme mængder af information gør det udfordrende for det moderne menneske at navigere - er der brug for at højskolerne med livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, er med til at danne borgere, som kan navigere i kompleksitet og som tager medansvar for helheden. Det kræver til stadighed nye tilgange og ildsjæle, som kan tænde og inspirere. Derfor er det dejligt, at der er kræfter på Lolland-Falster, som brænder for at skabe højskole.", siger Lisbeth Trinskjær, formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark

»Vores målsætningen er om 2 til 3 år at slå dørene op for den nye højskole, men allerede nu er vi ved at udvikle pilotprojekter - og dem planlægger vi at lave en del af, med substans til videreudvikling og finjustering! De skal udvikle indholdet til, når den permanente højskole står klar. Så måske er det ikke helt forkert at sige at Lolland-Falster d.d. har fået en ny højskole. Vi er i hvert fald allerede i gang - og første pilotprojekt offentliggøres i løbet af marts.«, siger projektleder Nikolaj Frost.

»Igennem en lang årrække er det gået skidt for de danske folkehøjskoler, men nu er bøtten for alvor vendt. Der er stigende elevtal over næsten hele linjen. Desværre har mange højskoler måtte bukke under i den periode, hvor også den gamle Lollands Højskole lukkede efter at have ligget i Søllested over 90 år. Derfor tror vi nu tiden er kommet til at genrejse en almen folkehøjskole på Lolland-Falster.«, fortæller projektleder Nikolaj Frost.