Professor Lene Tanggaard får Højskolepædagogisk Pris

Publiceret 07-11-2017

Højskolepædagogisk Pris på 25.000 kr. bliver tildelt professor Lene Tanggaard. Hun modtager prisen for blandt andet at have ”stået for at gøre pædagogikkens nødvendige relation til æstetikken synlig”.

Af Andreas Harbsmeier, foto: Andreas Bang Kirkegaard

På årlige højskolernes lærerkonference på Gymnastikhøjskolen i Ollerup blev Højskolepædagogisk Pris uddelt for anden gang. Prisen, der er på 25.000 kr., gik til professor ved Aalborg Universitet, Lene Tanggaard, fordi hun blandt andet, ”med sin opfattelse af kreativitet som det at skabe værdi i arbejdet med den modstand, som især den sociale ramme er udtryk for, i høj grad er med til at sætte ord på den æstetiske dannelse, som et højskoleophold bibringer eleverne.”

I motivationen lyder det endvidere:

”Med begrebet læringsglemsel peger hun på – og dermed lige ind i hjertet af højskolen –, at vi lærer bedst, når vi ikke er opmærksomme på, at vi lærer, men når vi arbejder med og er opslugte af det, der betyder noget for os. Vi skal derfor ikke lede efter elevernes manglende motivation og finde begrundelserne for denne ’inde i dem selv’, men i stedet forsøge at skabe rum for så meget læringsglemsel som muligt.”

Om Lene Tanggaard (f. 1973)

I 2008 blev Lene Tanggaard som kun 34-årig professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation, Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet, hvor hun nu også beklæder posten som viceinstitutleder. Hun er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet og fik i 2004 en ph.d.-grad fra Aalborg Universitet.

Hun har skrevet og redigeret en lang række bøger om kreativitet og læring og er forfatter til en lang række artikler i danske og internationale tidsskrifter. Tanggaard rådgiver desuden organisationer og holder foredrag både nationalt og internationalt om kreativitet, innovation og læring. Desuden sidder hun i flere bestyrelser. Lene Tanggaard har skrevet bestsellere, bl.a. ”I bad med Picasso – sådan bliver du mere kreativ” sammen med Christian Stadil, ligesom hun sammen med blandt andre Svend Brinkmann har redigeret tre antologier om ”Uren pædagogik”.

Om Højskolepædagogisk Pris

Prisen bliver uddelt hvert år af Folkehøjskolernes Forening i Danmark i samarbejde med Højskolebladet i forbindelse med Højskolernes Lærerkonference. Formålet med Højskolepædagogisk Pris er at udbrede kendskabet til højskolepædagogik som et særligt pædagogisk felt. Både tilgang og praksis har rødder i en dansk og europæisk pædagogisk tradition, og samtidig har højskolepædagogikken et moderne perspektiv på den højaktuelle debat om skole, dannelse og uddannelse i Danmark og i resten af verden.

Kriterier

Prisen gives til en eller flere personer, en institution eller en organisation, der i løbet af året eller gennem en længerevarende indsats har ydet et praktisk eller teoretisk bidrag til at udvikle eller formidle højskolepædagogikken. Modtageren kan være en person i højskoleverdenen, der har bidraget til at udvikle den samlede skoleform eller den generelle pædagogiske debat i Danmark, eller det kan være en person uden for højskoleverdenen, der med sit arbejde inden for felterne pædagogik, skole og dannelse har bidraget til at udvikle eller skabe debat om højskolens opgave og pædagogiske praksis.

Frem til den 1. oktober kunne alle indstille kandidater til prisen. Prismodtageren blev så i sidste ende valgt af en komité bestående af Simon Finnerup, lærer på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Rasmus Kjær, pædagogisk chef for TAMU og Rikke Holm, viceforstander på Engelsholm Højskole.

 

Flere navne

Hent flere