Cheflobbyist efterlyser højskoleånden i den politiske proces

Publiceret 13-08-2018

DEBATINTERVIEW Er man utilfreds, har man ikke bare mulighed for, men pligt til at blande sig, lyder det fra cheflobbyist Peter Bjerregaard.

Af Andreas Harbsmeier

Hvad er dit ærinde?

”Der er overraskende mange, der ikke føler et reelt ejerskab for vores folkestyre eller har tillid til vores politiske proces. Det er et indlysende problem, at så mange slet ikke viser nogen interesse i at deltage i de formelle beslutningsprocesser. Jeg vil meget gerne bidrage til at kaste lys over, at vi er nogle lobbyister, der faktisk er drevet af Oplysningstidens idealer og ikke blot ønsket om at være med i den politiske proces eller sælge halvbagte historier til journalister. Og der er brug for markant flere personer i den politiske proces, der er drevet af et moralsk kompas, der ligger i forlængelse af højskoleånden.” 

Jeg vil meget gerne bidrage til at kaste lys over, at vi er nogle lobbyister, der faktisk er drevet af Oplysningstidens idealer.

Peter Bjerregaard

Hvad er højskoleånden i denne her sammenhæng?

”Højskolebevægelsens tankegods bygger på grundlæggende ide, at dannelse frigør os fra intellektuelt dovenskab, og at aktive borgere kan skabe frie demokratier og i sidste ende meningsfulde liv. Præmissen for dette er dog, at man køber Hal Kochs spilleregler for den demokratiske samtale. Og hvis man er utilfreds med den intellektuelle uærlighed og det politiske spin, der til tider spiller en betydelig rolle, så må man selv på banen og gerne ved at gå målrettet efter at påvirke beslutningsprocesserne.”

Hvorfor er der ikke flere, der blander sig?

”Det er muligvis, fordi vores indre slumrende kyniker ofte får det sidste ord. Det betyder jo alligevel ikke noget, det lille jeg gør, kan indvendingen lyde. Men det er en selvopfyldende profeti. Grundlæggende skyldes det til dels en for lille tillid til egne demokratiske evner. Og måske i endnu højere grad manglende viden om, at vores folkestyre er tilgængelig og åbent.”

Hvordan påvirker man som borger den politiske proces?

”Langt de fleste ville blive overraskede over, hvor nemt det er at påvirke processer. Hvor tilgængelige politikere og embedsmænd i grunden er. Den største barriere mellem almindelige borgere og den politiske proces er nok den mentale. Overhovedet forestillingen om, at der skulle være en barriere. Hvis man identificerer et problem og en god løsning, så er alle i udgangspunktet lydhøre.”

Langt de fleste ville blive overraskede over, hvor nemt det er at påvirke processer. Hvor tilgængelige politikere og embedsmænd i grunden er.

Peter Bjerregaard

Så der er ikke noget galt med systemet, det er snarere den måde, folk agerer eller ikke agerer i det, der er problemet?

”Hal Kochs formulering er det rigtige svar i den sammenhæng. Systemet og paragrafferne vigtige, men det er naturligvis os borgere, der udfylder rammen. Uden os er demokratiet ingenting. Grundlaget for vores folkestyre er det levende demokrati. Det kan ikke være andet.”

Hvad driver dig?

”Mit engagement udspringer først og fremmest af en dyb indignation og frygt. Frygten for drivkræfterne bag Brexit og Trump. At det eksempelvis er blevet legitimt at sige, at det er elitært at gøre sig umage. Der er et klart angreb på modernitetens principper. Vi har en præmoderne højrefløj, som gør alt for at ophæve ideen om det universelle menneske. Og så har vi en postmoderne venstrefløj, der gør alt, hvad de kan, for at ophæve sandhedsbegrebet og i stedet erstatte det med identitetspolitisk tænkning. Hvis disse tendenser får lov til at rodfæste sig, så taber alle.”

Der er ingen i det her samfund, der er bedre klædt på til lige præcis den opgave, det er at være borger end netop højskoleelever.

Peter Bjerregaard

Påhviler der højskolefolk et særligt ansvar?

”Jeg håber, at de, der vælger at tage på højskole, tager derfra med en intellektuel bagage og en dyb forståelse for og opbakning til demokratiets idealer. Der er ingen i det her samfund, der er bedre klædt på til lige præcis den opgave, det er at være borger end netop højskoleelever.”

 

Blå bog

Peter Bjerregaard (F. 1986)
Uddannet sociolog fra CBS (2011), klimaredaktør for RÆSON 2012-2016, chefredaktør for klimamagasinet FORESIGHT 2016-2018, rådgiver for den konservative ECR-gruppe i Europa-Parlamentet 2013-2014, fast underviser på Grundtvigs Højskole (2015-2016).

Har arbejdet for energiselskabet E.ON de seneste tre år. Det sidste halvandet år som ansvarlig for Public Affairs.