Kroppen i centrum

Publiceret 13-12-2018

INTERVIEW At være en idrætshøjskole i dag, hvor unge oplever store udfordringer med kropslig trivsel, giver en særlig forpligtelse, siger Gerlev Idrætshøjskoles kommende forstander Tania Dethlefsen.

Fortalt til Andreas Harbsmeier

Jeg var selv elev på Gerlev Idrætshøjskole for 26 år siden, og det har betydet meget i mit liv. Legen, bevægelsen, dannelsen og den stærke sammenhængskraft mellem den enkelte og fællesskabet er en del af det værdikompas jeg fik med fra Gerlev.  Og som hjalp mig med at navigere i mit liv efterfølgende.

Og netop det udtalte fokus på samklang mellem den enkelte og fællesskabet er noget af det fornemmeste, højskoler gør. At være en Idrætshøjskole i en tid, hvor unge oplever store udfordringer med kropslig trivsel, grænser og præstationskultur giver en særlig forpligtelse. Og muligheder for at bidrage til at imødegå nogle af de udfordringer unge står overfor i dag.

At være en Idrætshøjskole i en tid, hvor unge oplever store udfordringer med kropslig trivsel, grænser og præstationskultur giver en særlig forpligtelse

Tania Dethlefsen

Den præstationskultur, som generelt præger ungdommen lige nu, er også trængt ind i det kropslige. Det at skulle se ud på en bestemt måde fylder rigtig meget. Og det er for mange unge svært at mærke egne og andres grænser ift fx seksualitet og nære relationer. At ungdomsliv og seksualitet også er rykket ind i de digitale universer gør det ikke lettere.

Som samfund og som voksne har vi ikke givet unge de redskaber, der skal til for at navigere og sikre egen og andres trivsel.  En idrætshøjskole er et godt sted at sætte ind med modsvar på nogle af disse tendenser. Leg og bevægelse og et godt forhold til egen krop er i centrum. Men også en normkritisk undervisning hvor idealerne om ’rigtige kroppe’ udfordres er et vigtigt bidrag for en idrætshøjskole som Gerlev.  Det afgørende er, at man åbner et rum for, at der er plads til alle.

Vi ved at mange børn og unge i dag har følt sig ekskluderet eller udstødt i forhold til deres køn eller deres krop. Derfor har vi en forpligtelse som undervisere, forældre, som samfund og som højskole til at sikre, at de unge får nogle redskaber til at håndtere det.

Men når vi har set på de deprimerende statistikker om deres trivsel, skal vi også huske at se på de mange unge, der tager stafetten op og arbejder for, at tingene skal være på en anden måde.

Tania Dethlefsen

Vi står midt i en brydningstid med en masse udfordringer for unge i dag. Men når vi har set på de deprimerende statistikker om deres trivsel, skal vi også huske at se på de mange unge, der tager stafetten op og arbejder for, at tingene skal være på en anden måde.

Unge generationer har før rejst sig, når der var samfundsmæssige udfordringer, der skulle håndteres. Det er der også tegn på, at de gør i dag. Jeg ser en bevægelse af unge, der selv vil være med til at bestemme og har holdninger til, hvad der skal ske for at forbedre deres trivsel. Det er meget positivt at iagttage midt i alle fortællingerne om, hvor svært det er. 

Og her kan højskoler som Gerlev bidrage. Gerlev er nemlig langt mere end et fysisk sted. Det er en bevægelse, der sender unge og alle andre der kommer i berøring med Gerlev - videre ud i livet med stærke værdier – og med blik for egen og andres trivsel. Og så er Gerlev en højskole der lokalt, nationalt og internationalt har været katalysator for innovative og stærke partnerskaber med leg, bevægelse, trivsel og fællesskaber i centrum. Det glæder jeg mig til at blive en del af.

 

Blå bog

Tania Dethlefsen, 46 år

  • Kommende forstander på Gerlev Idrætshøjskole.
  • Opvokset i Frederikssund. 
  • Efter studentereksamen og højskoleophold på netop Gerlev Idrætshøjskole arbejdede hun nogle år blandt andet som frivillig i Afrika og i en flygtningelejr i Eksjugoslavien.
  • Uddannet cand.com. fra RUC med hovedfag i psykologi og kommunikation.
  • Gennemførte et praktikforløb og blev derefter ansat i Dansk Flygtningehjælp.
  • Ansat i knap 3 år i Dansk Ungdoms Fællesråd og underviste sideløbende på CBS.
  • Udsendt for UNICEF i en årrække i Bolivia.
  • Herefter ansættelse i Sex og Samfund, senest som vicegeneralsekretær.
  • Aktiv i diverse civilsamfundsnetværk og bestyrelser. 
  • Næstformand i Udviklingspolitisk Råd – udpeget af udviklingsminister Ulla Tørnæs