Publiceret 05-02-2018

NAVNE Tidligere forstander for Silkeborg Højskole, Helga Kolby Kristiansen, var formand for Folkehøjskolernes Forening gennem 9 år. I dag fylder hun 70.

Af redaktionen

Tidligere højskoleforstander Helga Kolby Kristiansen, Aarhus, er opvokset i Vejle og kandidat fra Aarhus Universitet i tysk og religion. 1977-83 var hun landsdelssekretær i Frivilligt Drenge- og Pigeforbund (FDF) med ansvar for Aarhus-området og Djursland, herefter sekretær for kommissionen for Danske Kirkedage (1982-1986). I 1986 blev hun sammen med sin mand, Carsten Kolby Kristiansen, højskoleforstander på Silkeborg Højskole. De bestred denne post i 28 år indtil 2014.

Helga Kolby Kristiansen har gennem årene besiddet i en lang række tillidshverv. Den røde tråd i dette frivillige arbejde har især været hendes engagement i børn og unge i FDF og på Silkeborg Højskole. Hun har været frivillig leder i FDF i 45 år og var som den første kvinde landsformand for FDF i 16 år (1986-2002). Hun har også varetaget hvervet som formand for Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark i 9 år (2005-2014). Desuden var hun initiativtager til og første formand for Samtaleforum for Unge og Kirke (2002-2005) og har siddet i Folkekirkens Nødhjælps styrelse i 15 år (2000-2015).

Helga Kolby Kristiansen har også siddet i en række ministerielle råd og kommissioner, bl.a. Børnerådet (2002-2006), Højskoleudvalget (2002-2004), Folkeoplysningsudvalget (2008-2010), Salmebogskommissionen (1993-2002) og Udvalget for en moderne styringsstruktur for folkekirken (2012-2014).

Efter pension og flytning til Aarhus er hun i 2016 blevet medlem af Fredens sogns menighedsråd og Aarhus Søndre provstiudvalg.

Helga Kolby Kristiansen er gift med cand. theol. Carsten Kolby Kristiansen med hvem hun har tre voksne børn og fem børnebørn.

 

Flere navne

Hent flere