Troels Borring – 1957-2019

Publiceret 24-04-2019

MINDEORD Mange har Troels Borring at takke for meget. Troels døde alt for tidligt kun 62 år gammel.


Af Lisbeth Trinskjær, formand, og Niels Glahn, generalsekretær, Folkehøjskolernes Forening

Kamp må der til, skal livet gro,
ej kamp blot for dagligt brød,
men kamp for frihed i liv og tro -
thi evig stilstand er død.

2. påskedag fik vi den triste besked, at Troels Borring, tidligere formand for Efterskoleforeningen, var afgået ved døden efter at have kæmpet mod ondartet sygdom det sidste års tid. Ovenstående fine vers fra ”Jeg elsker den brogede verden” er for os kendetegnende for Troels Borrings virke. Troels var livets, lysets, frihedens og kampens mand. Ingen kunne som ham samle folk om en sag, og for ham var den primære sag, at alle Danmarks unge fik mulighed for et efterskoleophold. Han vidste fra sin egen tid som lærer og forstander på bl.a. Sdr. Næraa efterskole, at efterskolen giver unge et unikt afsæt for at modnes og dannes til et godt liv.

Som formand for Efterskoleforeningen har Troels stædigt kæmpet for bl.a. bevarelse af muligheden for at tage 10. klasse på efterskole – en kamp, der efter mange sværdslag blev vundet. Samtidig lagde Troels store kræfter og engagement i kampen for friheden til at danne skole og for de frie skolers forpligtelse til at medvirke i samfundsudviklingen og debatten herom. I denne sammenhæng var Troels endvidere sammen med formændene for Friskoleforeningen og FFD bag indgåelse af et tættere foreningssamarbejde, hvor de tre frie skoleformer i højere grad samarbejder om både små og store spørgsmål med afsæt i det fælles arvegods. Dette samarbejde har blandt andet udmøntet sig i initiativet ”Frirummet”.

Mange har Troels at takke for meget. Troels døde alt for tidligt kun 62 år gammel. Der var stadig meget at kæmpe for. Selvom han ikke er mere, vil hans fodaftryk på den frie skoleverden være synlige fremover.

Æret være Troels’ minde.