Højskolens idé i en Corona-tid

Publiceret 09-06-2020

LEDER Corona-krisen har med andre ord vist, at højskolen som idé står stærkt, men at højskolen som institution er sårbar.

Af Andreas Harbsmeier, redaktør.

Mens der er blevet sunget fra Højskolesangbogen på landsdækkende TV, ud fra altaner og vinduer og talt samfundssind og fællesskab i et væk, har højskolerne holdt lukket. Politikere har nærmest stået i kø for at holde hånden under højskolerne økonomisk – og bakket op om en hurtig genåbning. Højskolerne som institutioner udgør – ret beset – et meget lille område. Men deres symbolske værdi er stor, kan man forstå. De har fyldt uforholdsmæssigt meget i den politiske debat under Corona-krisen.

Man kunne sige, at højskolen som idé lever sit eget helt uafhængige liv i forhold til højskolen som institution. Værdien af det fællesskab, som højskolen som idé repræsenterer, træder meget tydeligt frem, når højskolen som faktisk fællesskab ikke er muligt længere. 

Corona-krisen har med andre ord vist, at højskolen som idé står stærkt, men at højskolen som institution er sårbar. Man kunne ønske sig, at denne opbakning til højskolen, både som idé og som institution, ikke er begrænset til krisetider, men også kan leve videre, når fokus ikke kun er på at bevare det eksisterende, men også på at tænke nyt og fremad. Det ser vi frem til. 

Corona-krisen har med andre ord vist, at højskolen som idé står stærkt, men at højskolen som institution er sårbar.

Andreas Harbsmeier, redaktør Højskolebladet.