Hvad håber du?

Publiceret 14-03-2021

LEDER Håbet er her, dér og alle vegne. Også i det nye nummer af Højskolebladet, skriver bladets redaktør.

 

Af Sofie Buch Hoyer, ansvarshavende redaktør

Nogle siger, at håbet er forventningen om, at noget glædeligt vil indtræffe i fremtiden.

Andre siger, at håb er det modsatte af rationalitet.

Søren Kierkegaard sagde, at mennesket altid må håbe alt.

Den græske digter Theokrit skrev, at det kun er de døde, der ikke magter at håbe.

Apostlen Paulus sagde, at kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.

Nietzsche så håbet som et udtryk for den afmægtiges tab af realitetssans.

I sagnet om Pandoras æske siges det, at håbet er det gode, som mennesket har tilbage, når det mister alle andre goder.

Et gammelt jødisk ordsprog siger, at hvor der er liv, er der håb.

Den engelske filosof Thomas Hobbes sagde, at håb er en sjælelig forvirringstilstand.

Den italienske filosof Thomas Aquinas så håbet som den rette midte mellem hovmod og åndelig ladhed.

Ifølge Grundtvig er håbet ikke noget splinternyt og kristent, men noget, der er lige så gammelt som menneskeslægten.

Vi siger, at håbet er lysegrønt.

LÆS OGSÅ: "Jeg er jo fanget ind af højskolebevægelsen og elsker den. Ellers havde jeg ikke været her i 40 år"

I dette nummer af Højskolebladet kan du, kære læser, blandt andet læse om håb:

FFD’s formand mener, at håbet er magtesløshedens bedste fjende.

I Myanmar håber to tidligere højskoleelever, at protesterne mod militærkuppet og kampen for demokrati fører til reelle forandringer.

Kulturjournalisten Lucia Odoom mistede for nylig sin mormor og er irriteret på tidens store snak om håb, men håber, at vi bliver bedre til at forholde os til de små ting i tilværelsen.

Den tidligere forstander Jesper Øland håber, at højskolemennesker bliver bedre til at oversætte deres praksis til et sprog, som de fonde, der i stigende grad donerer penge til højskoler, kan forstå.

Tre østjyske højskoler har med deres nye vandrerute et håb om at gøre folk klogere på områdets natur, kultur og historie.

Højskolelæreren Jesper Trier Gissel håber ikke, at samtalen om ytringsfrihed kortslutter, bare fordi man mener, at Muhammedtegningerne ikke burde være trykt. 

To idrætshøjskolelærere går og håber på, at højskolerne bliver mere bevidste om potentialet i bevægelse.

Jubilaren Charlotte Schrøder håber (eller rettere sagt: ved), at hun får lidt mere tid til sin familie, nu hvor hun går på pension efter 40 års tjeneste i Højskolernes Hus.

Højskoleeleven Malthe Lindeberg Kristensen er i dette forår rejst til Norge, hvor folkehøjskolerne er åbne, og han håber, at de danske højskoler også snart får lov til at åbne.

På trods af, at jeg ikke ved, om andre højskoler end Bornholms Højskole er genåbnet, når dette nummer udkommer, håber jeg, at Højskolebladet kan give dig et oplyst og opdateret blik på højskolernes virkelighed.

Hvad håber du?