Her de mest magtfulde personer i højskoleverdenen i 2021

Publiceret 27-09-2021

NYHED Se resultatet af den top 10-liste, som Højskolebladets Magtpanel har udarbejdet med udgangspunkt i den politiske, økonomiske og ideologiske magt i højskoleverdenen – en kortlægning, som giver et øjebliksbillede af magtforholdene i Højskoledanmark anno 2021.

1. Mette Frederiksen

Statsminister og formand for Socialdemokratiet. Har ikke et nært forhold til højskolerne, men udstikker suverænt den politiske retning i Danmark – og har således størst formel og reel magt over højskolerne.

2. Lisbeth Trinskjær

Formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD). Er politisk frontkæmper for højskolerne og udtaler sig hyppigt i medierne om højskole-, frivilligheds- og foreningsdanmark. Er sideløbende forstander på Ubberup Højskole.

3. Ane Halsboe-Jørgensen

Ny kultur- og kirkeminister i S-regeringen. Har højskolerne som sit ressortområde og kan gøre sin indflydelse gældende både indadtil i regeringen – og udadtil i dialogen med højskolebevægelsen og det danske kulturliv.

4. Elsebeth Gerner Nielsen

Generalsekretær i FFD og tidligere kulturminister for De Radikale under Poul Nyrup Rasmussen. Har et stort netværk blandt magthavere og er som leder af FFD’s sekretariat med til at føre foreningens strategier og visioner ud i livet.

5. Ove Korsgaard

Professor emeritus ved Danmarks Pædagogiske Universitet og tidligere forstander på Gerlev Idrætshøjskole. Er den, der har forsket og skrevet mest om højskolernes selvforståelse – og besidder med sin viden og indsigt en væsentlig ideologisk magt i bevægelsen.

6. Jonas Møller

Uddannet idéhistoriker og ansat som pædagogisk specialkonsulent i FFD. Er eksponent for højskolelærerne ved at have stor undervisningserfaring – og ved at være ansvarlig for Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU). Er desuden medforfatter til bogen Højskolepædagogik.   

7. Sofie Carsten Nielsen

Formand for De Radikale, som vægter dannelse og uddannelse – og dermed højskolernes rolle i samfundet – højt på Christiansborg. Er tidligere uddannelsesminister og en dygtig politisk forhandler, der kan samarbejde hen over midten. 

8. Thor West

Chefkonsulent og en del af ledelsen i FFD. Var under corona med til at designe de politiske løsningsmodeller for højskolernes kompensation. Har arbejdet 50 år i højskoleverdenen og besidder en stor historisk hukommelse om højskolernes regler og tilskud.

9. Steen Kyed

Afdelingschef i Kulturministeriet – og den med bedst kendskab til skoleformen i ministeriet. Har haft højskolerne som sit arbejdsområde i 10 år. 

10. Sofie Buch Hoyer

Ansvarshavende redaktør på Højskolebladet. Er dagsordensættende indadtil i bevægelsen – og med til at udbrede højskolens idé, opgave og praksis i offentligheden.

 

SÅDAN BLEV MAGTLISTEN TIL

Listen over de mest magtfulde personer i højskoleverdenen er udarbejdet af et panel, der er nedsat af Højskolebladets redaktion, ud fra deres kendskab til branchen.

Panelet fik udleveret en bruttoliste på knap 70 personer udvalgt af redaktionen – med mulighed for at tilføje yderligere navne.

Dernæst blev panelet bedt om at give point fra 0-10 til hver person på listen på tre forskellige parametre: 1) Politisk magt, 2) økonomisk magt og 3) ideologisk magt. 

Ud fra det samlede pointtal diskuterede panelet sig frem til en prioriteret top 10-liste, der blev det endelige resultat. 

Det forklarer, hvorfor underlisterne – økonomisk, politisk og ideologisk magt – ikke er i fuld overensstemmelse med den endelige liste. 

Højskolebladets magtliste skal give et øjebliksbillede af magtstrukturerne i højskolebranchen. 

Listen er ikke videnskabeligt funderet og skal tages for, hvad den er: Et panel af branchekenderes umiddelbare bedømmelse af, hvem der har mest at skulle have sagt i højskoleverdenen lige nu.

 

UNDERLISTER TIL DEN SAMLEDE TOP 10


Politisk magt

1. Mette Frederiksen, statsminister, S
2. Ane Halsboe-Jørgensen, kulturminister, S
3. Lisbeth Trinskjær, formand, FFD
4. Elsebeth Gerner Nielsen, generalsekretær, FFD
5. Dorte Nøhr Andersen, departementschef, Kulturministeriet
6. Sofie Carsten Nielsen, MF og politisk leder, R
7. Kasper Sand Kjær, kulturordfører, S
8. Bertel Haarder, MF og tidl. minister, V
9. Thor West, chefkonsulent, FFD
10. Marianne Jelved, MF og tidl. minister, R

Økonomisk magt

1. Mette Frederiksen, statsminister, S
2. Ane Halsboe-Jørgensen, kulturminister, S
3. Lisbeth Trinskjær, formand, FFD
4. Dorte Nøhr Andersen, dep.chef, Kulturministeriet
5. Elsebeth Gerner Nielsen, generalsekretær, FFD
6. Sofie Carsten Nielsen, MF og politisk leder, R
7. Kasper Sand Kjær, kulturordfører, S
8. Steen Kyed, afdelingschef i Kulturministeriet
9. Jacob Mark, MF og gruppeformand, SF
10. Thor West, chefkonsulent, FFD

Ideologisk magt

1. Lisbeth Trinskjær, formand, FFD
2. Bertel Haarder, MF og tidl. minister, V
3. Elsebeth Gerner Nielsen, generalsekretær, FFD
4. Ove Korsgaard, professor emeritus, DPU
5. Marianne Jelved, MF og tidl. minister, R
6. Ingrid Ank, leder, Grundtvig Akademiet
7. Mette Frederiksen, statsminister, S
8. Jørgen Carlsen, tidl. forstander, Testrup Højskole
9. Alexander von Oettingen, dr.pæd. og prorektor, UC SYD 
10. (delt) Sofie Buch Hoyer, redaktør, Højskolebladet / Jonas Møller, pæd. konsulent, FFD

 

Højskolebladets magtpanel i 2021


Jesper Moesbøl

Var gennem 20 år undervisningskonsulent i Undervisningsministeriet og Kulturministeriet. Tidligere højskolelærer, forstander og redaktør af Sanghåndbogen.

Sigrid Lauenborg Dahl 

Højskolelærer på Krogerup Højskole og forkvinde i højskoleudvalget i Frie Skolers Lærerforening. 

Morten Mikkelsen

Journalist på Kristeligt Dagblad gennem 20 år med dannelse, herunder højskoler, som sit stofområde. Har siddet med i Højskolebladets magtpanel i 2010 og 2016.

Merete Østergaard

Forstander på Den Skandinaviske Designhøjskole siden 2018. Før det chef for kommunikation og ledelse på Journalisthøjskolen i Aarhus. 

Else Mathiassen

Tidligere forstander på Vestjyllands Højskole gennem 16 år og forhenværende medlem af FFD’s bestyrelse. Leder af Fortælle Akademiet og foredragsholder.