Indstillet i 2017: Anders Ruby

Anders’ særlige styrke som formidler er, at han formår at gøre et særdeles højfagligt stof folkeligt uden at kompromittere fagligheden.

Indstillet af

Jakob Bonderup, forstander, Engelsholm Højskole

Begrundelse

Anders Ruby er - på en gang - højskolelærer i Elektronisk Musik, i idehistorie/anvendt filosofi, ph.d.-forsker i emnet ”Elektronisk Musik og Subjektivitet”, musikproducer med 100 produktioner på CV’et og aktiv i Center for Vild Analyse.

Det er muligvis ikke første gang i højskolehistorien, at en underviser i et kreativt håndværksfag på linjeniveau (med 11 ugentlig undervisningstimer) også har en højakademisk humaniorapraksis.

Til gengæld er det yderst sjældent, at man oplever en (højskole)lærer, hvor den ene side af fagligheden ikke vejer tungere end den anden, og at begge fagligheder med succes integreres i hinanden.

Anders’ særlige styrke som formidler er, at han formår at gøre et særdeles højfagligt stof folkeligt uden at kompromittere fagligheden. Han gør det ikke ved at slå ”performative kollebøtter,” men i kraft af en sproglig præcision, der aldrig bliver mere snæver i terminologien, end at alle kan være med.

Et lille stænk af meget tør humor kombineret med et tydeligt engagement, er den cocktail, der gang på gang trækker de største hold på skolens kurser.

På den ene side formidler Anders Ruby et ”gammelt” videnskabeligt materiale ved konstant at sætte det i en nutidig kontekst, når han formidler idehistorie og filosofi, og på den anden side tager han et meget ungt fagområde, elektronisk Musik, og giver den en faglig og akademisk tyngde bl.a. ved at inddrage elementer fra det idehistoriske. Dette greb gør bl.a., at vi oplever en interesse fra konservatoriestuderende, der nu vil på højskole.

At han samtidig får bragt højskolen som eksperimentarium og (ud)dannelsesinstitution op på allerhøjeste akademiske niveau er prikken over i’et. Dr. Mladen Dolar fra Slovenien, der betragtes som en af tidens mest progressive filosoffer på verdensplan, hørte om Anders’ ph.d.-idé på en konference og tilbød efterfølgende frivilligt at blive vejleder på projektet.

Anders Ruby er med til at sikre, at højskolen stadig fastholder en faglig seriøsitet og relevans, samtidig med at han netop anerkender skoleformens helt særlige muligheder for at udfolde og udvikle denne faglighed. Folkeligheden får en tyngde, vi alle kan være stolte af, og hvis vi kan fastholde den, kan vi måske også fastholde folk af Anders’ kaliber.

Øvrige kandidater til Højskolepædagogisk Pris

Hent flere