Indstillet i 2016: Leo Komischke-Konnerup

INDSTILLET TIL HØJSKOLEPÆDAGOGISK PRIS Leo Komischke-Konnerup insisterede og insisterer på de frie skolers plads i det samlede uddannelseslandskab, Ikke kun for de frie skolers skyld, men for hele Danmarks fremtids skyld

Begrundelse

Jeg indstiller skoleforsker Leo Komischke-Konnerup (LKK), chefkonsulent og phd-studerende på UC Syddanmark, fordi han de sidste 10 år utrætteligt har aktualiseret hovedsigtet ved hjælp af sit forfatterskab, foredrag, pædagogisk udviklingsarbejde og forskning.

LKK advarede i mod de frie skoler tendens til at opfatte sig som udelukkende private skole og påpegede de frie skolers vigtige samfundsansvar. LKK har insisteret på et almenpædagogisk perspektiv som en del af en dansk folkeoplysning, fulgt i fodsporene på Knud Hansens og Hans Henningsens samfundsengagement og oprettede forlaget Nyt Askov for at fremme de frie skolers pædagogiske særegenhed og relevans. Det gjorde han i en tid (2004-2014), hvor dannelsesbegrebet og højskoletemaer mildt sagt var meget lidt karrierefremmende for ansatte på landets professionshøjskolerne, og alene LKKs faglige stædighed har drevet hans kritik og kærlighed til de frie skoler i teori og praksis.

LKK insisterede og insisterer på de frie skolers plads i det samlede uddannelseslandskab, Ikke kun for de frie skolers skyld, men for hele Danmarks fremtids skyld. Hans forskning er i øjeblikket ligeledes et forsøg på at bibeholde og udvikle det grundtvigske fokus på skolen for livet (menneskelivet) og den har en sjælden pædagogisk, politisk og praktisk skarphed og præcision.

Indstillet af

Iben Benedikte Valentin Jensen

 

Leo Komischke-Konnerup modtog Højskolepædagogisk Pris i 2016. Se et længere interview med ham i den forbindelse.

 

Øvrige kandidater til Højskolepædagogisk Pris

Hent flere