Indstillet i 2017: Verden for dine fødder

Projektet "Verden for dine fødder" været med til at nytænke og udvide folkehøjskolens udadvendte rolle i det danske samfund.

Indstillet af

Signe Hastrup Jørgensen

Begrundelse

Jeg indstiller projekt VERDEN FOR DINE FØDDER, der med udviklingen af en række vidt forskellige pop-up-højskoler i 2017 har været med til at nytænke og udvide folkehøjskolens udadvendte rolle i det danske samfund.

Projektet er søsat af skuespiller og højskolelærer på Ry højskole Thorbjørn Carl Hjalager og flamencodanser Kirstine Hastrup i forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad 2017. 

OM POP-UP-HØJSKOLEN

 Med pop-up-højskolen revitaliseres den levende og inddragende folkekultur. Forankret lokalt - med blikket mod verden. Med fødderne plantet i kultur- og åndshistorie, men gentænkt ind i en nutidig og international kontekst og med bud på aktuelle problemstillinger.

Formålet er at styrke den erfaringsbaserede erkendelse og den åbne diskussion og skabe grobund for fornyet folkeligt engagement og deltagelse i samfundet. 

Pop-up-højskolen er ikke afhængig af særlige fysiske rammer, men kan slå ned overalt i de faciliteter, der findes i byen eller området. Og den henvender sig i høj grad til befolkningsgrupper, der ikke selv finder eller opsøger højskolerne.

POP-UP-HØJSKOLER i 2017

I Ry, Rønde, Holstebro, Tarm og Tranebjerg/Samsø har VERDEN FOR DINE FØDDER i 2017 igangsat en række pop-up-højskoler, hvis formål er at fremelske og udvikle en fornyet bevidsthed om byernes historie, landskab, befolkning og kultur. 

• I uge 22 samarbejdede pop-up-højskolen med Bæredygtighedsfestivalen på Samsø om realiseringen af en stor folkefest, borgerinddragelse og koncerter med danske og spanske kunstnere.

• I uge 25 afvikledes i samarbejde med Ry Højskole en pop-up-højskole på Hotel Himmelbjerget. Denne højskolebegivenhed var henvendt til flygtninge og danske unge og tog sit symbolske afsæt på toppen af den folkelige danske oplysnings vartegn. Pop-up Højskolen på Himmelbjerget havde et særligt demokratifokus. 

• I Tarm foregik pop-up-højskolen i et halm-Colosseum opført med hjælp fra lokale landmænd.

• I uge 35 samarbejdede pop-up-højskolen med Trivselshuset i Holstebro om en pop-up-højskole i det almene boligbyggeri Skjoldgården. I dette område bor en lang række nationaliteter og mennesker med meget forskellig social og kulturel baggrund. Pop-up-højskolen tog her fat i fællesskaber og ensomhedstematikker, der ifølge brugere af Trivselshuset er store udfordringer i området. 

• I Rønde afvikles pop-up-højskolen i løbet af efteråret i samarbejde med Kalø Højskole og forstander Søren Iversen.

Den 22. december manifesterer pop-up-højskolen sig som det sidste programpunkt i Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017, og der afholdes det første seminar for evaluering og videreudvikling af pop-up-højskolen med deltagelse af bl.a. forstanderne Jesper Øland, Roskilde Festival Højskole, Jakob Bonderup, Engelsholm Højskole, Else Mathiassen, Vestjyllands Højskole, og programkoordinator Trine Bang fra Aarhus 2017. 

POP-UP-HØJSKOLEN I FREMTIDEN

Ambitionen med pop-up-højskolen er, at den i fremtiden kommer til at inspirere til lignende initiativer blandt landets højskoler og etablerer sig som en bæredygtig metode til folkeoplysning, borgerinddragelse, demokratiudvikling, ensomhedsbekæmpelse og styrkelse af folkekulturen. 

Ambitionen er desuden at introducere pop-up-højskolen i udlandet. Hjalager har netop deltaget i 85-års jubilæet for Highlander Folk School, Tennessee, USA, og han har i den forbindelse været i dialog med John Lewis Office, Folkmoot Centret, Campbell Folk School og Obama Org om i samarbejde at videreudvikle tankerne fra pop-up-højskolen i international kontekst.

For mere information om VERDEN FOR DINE FØDDER: http://www.flamencoteatret.dk/

Øvrige kandidater til Højskolepædagogisk Pris

Hent flere