Indstil kandidater til Højskolepædagogisk Pris

Publiceret 28-04-2016

Du kan være med til at bestemme, hvem der skal have prisen, der er på 25.000 kr. Alle kan indstille kandidater.

Af Redaktionen

OBS: Dette er siden for Højskolepædagogisk Pris 2016 - gå til siden for Højskolepædagogisk Pris 2018 her

Nu sættes der pris på højskolepædagogikken. Du kan indstille kandidater til den nyindstiftede pris.

Det kan være en lærer, der har været særligt inspirerende, en forsker, der har leveret afgørende nyt, måske en pedel, der var den vigtigste på højskolen, eller en organisation eller institution, der har sat en vigtig dagsorden. Eller en helt femte, som du mener, bør hædres med prisen.

Formål

Formålet med "Højskolepædagogisk Pris" er at udbrede kendskabet til højskolepædagogik som et særligt pædagogisk felt. Både tilgang og praksis har rødder i en dansk og europæisk pædagogisk tradition, og samtidig har højskolepædagogikken et moderne perspektiv på den højaktuelle debat om skole, dannelse og uddannelse i Danmark og i resten af verden.

Kriterier for prisen

Prisen gives til en eller flere personer, en institution eller en organisation, der i løbet af året eller gennem en længerevarende indsats har ydet et praktisk eller teoretisk bidrag til at udvikle eller formidle højskolepædagogikken. Modtageren kan være en person i højskoleverdenen, der har bidraget til at udvikle den samlede skoleform eller den generelle pædagogiske debat i Danmark, eller det kan være en person uden for højskoleverdenen, der med sit arbejde inden for felterne pædagogik, skole og dannelse har bidraget til at udvikle eller skabe debat om højskolens opgave og pædagogiske praksis.

INDSTILLINGER INDTASTES her på siden inden den 1. oktober 2016.

ALLE INDSTILLINGER bliver offentliggjort på højskolebladet.dk

PRISMODTAGEREN udvælges af en priskomité på baggrund af motiverede
indstillinger.

PRISEN OVERRÆKKES på Højskolelærerkonferencen på Nørgaards Højskole
den 16.-17. november 2016.

PRISEN UDDELES af Folkehøjskolernes Forening i samarbejde med Højskolebladet.

Sådan indstiller du

Klik på linket og skriv en motiveret indstilling på den eller de personer, den institution eller organisation, du mener har gjort sig fortjent til prisen.

Når du begrunder din indstilling, er det vigtigt, at du fortæller om, hvem kandidaten er, og på hvilken måde kandidaten gennem sit teoretiske eller praktiske virke har bidraget til at udvikle, udfordre og synliggøre højskolepædagogikken. Kom meget gerne med konkrete eksempler på kandidatens indsats og dens betydning for skoleformen.