Nu kan du indstille kandidater til Højskolepædagogisk Pris 2018

Publiceret 04-09-2018

NYHED Du kan være med til at bestemme, hvem der skal have Højskolepædagogisk Pris på 25.000 kr. i 2018. Alle kan indstille kandidater. Det kan være en lærer, der har været særligt inspirerende, en forsker, der har leveret afgørende nyt, måske en pedel, der var den vigtigste på højskolen, eller en organisation eller institution, der har sat en vigtig dagsorden. OPDATERET: Fristen er nu overskredet.

Af redaktionen

Nu sættes der igen pris på højskolepædagogikken, og du kan indstille kandidater. Det kan være en lærer, der har været særligt inspirerende, en forsker, der har leveret afgørende nyt, måske en pedel, der var den vigtigste på højskolen, eller en organisation eller institution, der har sat en vigtig dagsorden. Eller en helt femte, som du mener, bør hædres med prisen.

Formål

Formålet med "Højskolepædagogisk Pris" er at udbrede kendskabet til højskolepædagogik som et særligt pædagogisk felt. Både tilgang og praksis har rødder i en dansk og europæisk pædagogisk tradition, og samtidig har højskolepædagogikken et moderne perspektiv på den højaktuelle debat om skole, dannelse og uddannelse i Danmark og i resten af verden.

Kriterier for prisen

Prisen gives til en eller flere personer, en institution, et initiativ eller en organisation, der i løbet af året eller gennem en længerevarende indsats har ydet et praktisk eller teoretisk bidrag til at udvikle eller formidle højskolepædagogikken. Modtageren kan være en person i højskoleverdenen, der har bidraget til at udvikle den samlede skoleform eller den generelle pædagogiske debat i Danmark, eller det kan være en person uden for højskoleverdenen, der med sit arbejde inden for felterne pædagogik, skole og dannelse har bidraget til at udvikle eller skabe debat om højskolens opgave og pædagogiske praksis.

Indstillinger fra de foregående år indgår fortsat i puljen af indstillede. Det skal dog ikke afholde nogen fra at indstille de samme igen.

Højskolepædagogisk Pris blev indstiftet i 2016, hvor Leo Komischke-Konnerup modtog prisen. Sidste år var det Lene Tanggaard, der blev hædret.

INDSTILLINGER INDTASTES her på siden inden den 1. oktober 2018.

ALLE INDSTILLINGER bliver offentliggjort på højskolebladet.dk

PRISMODTAGEREN udvælges af en priskomité på baggrund af motiverede 
indstillinger. Priskomiteen består af Simon Finnerup (Gymnastikhøjskolen i Ollerup), Rikke Holm (Askov Højskole), Rasmus Kjær (Københavns Professionshøjskole)

PRISEN OVERRÆKKES på Medlemsmødet på kursuscenter Brogården den 29. november 2018.

PRISEN UDDELES af Folkehøjskolernes Forening i samarbejde med Højskolebladet.

Opdatering: Fristen for indstillinger er nu overskredet. Følg med her på siden, når prismodtageren offentliggøres den 29. november.