Om Højskolepædagogisk Pris

Publiceret 05-09-2018

I samarbejde med Folkehøjskolernes Forening sætter Højskolebladet pris på pædagogikken. Alle kan indstille kandidater, hvorefter en ekstern priskomité vil udpege en modtager. Prisen uddeles hvert år i november.

Højskolebladet uddeler hvert år i samarbejde med Folkehøjskolernes Forening Højskolepædagogisk Pris. Formålet med "Højskolepædagogisk Pris" er at udbrede kendskabet til højskolepædagogik som et særligt pædagogisk felt. Både tilgang og praksis har rødder i en dansk og europæisk pædagogisk tradition, og samtidig har højskolepædagogikken et moderne perspektiv på den højaktuelle debat om skole, dannelse og uddannelse i Danmark og i resten af verden.

Kriterier for prisen

Prisen gives til en eller flere personer, en institution eller en organisation, der i løbet af året eller gennem en længerevarende indsats har ydet et praktisk eller teoretisk bidrag til at udvikle eller formidle højskolepædagogikken. Modtageren kan være en person i højskoleverdenen, der har bidraget til at udvikle den samlede skoleform eller den generelle pædagogiske debat i Danmark, eller det kan være en person uden for højskoleverdenen, der med sit arbejde inden for felterne pædagogik, skole og dannelse har bidraget til at udvikle eller skabe debat om højskolens opgave og pædagogiske praksis.

Tidligere modtagere af Højskolepædagogisk Pris

2017: Lene Tanggaard

2016: Leo Komischke-Konnerup

ALLE INDSTILLINGER bliver offentliggjort på højskolebladet.dk

PRISMODTAGEREN udvælges af en priskomité på baggrund af motiverede indstillinger. Priskomiteen består af Simon Finnerup (Gymnastikhøjskolen i Ollerup), Rikke Holm (Askov Højskole), Rasmus Kjær (Københavns Professionshøjskole)

PRISEN OVERRÆKKES på Højskolelærerkonferencen, der finder 

PRISEN UDDELES af Folkehøjskolernes Forening i samarbejde med Højskolebladet.

Sådan indstiller du

Klik på linket og skriv en motiveret indstilling på den eller de personer, den institution eller organisation, du mener har gjort sig fortjent til prisen.

Denne vej til indstillingssiden.

Har du spørgsmål til prisen, kontakt:

Højskolebladets redaktør, Andreas Harbsmeier, på ah@ffd.dk