Fem forklaringer på at højskolerne har fulde huse

Publiceret 22-09-2020

AKTUELT En rundspørge blandt landets højskoler i starten af august måned viste, at der allerede på det tidspunkt var ganske få ledige pladser tilbage. Her er fem mulige forklaringer på den høje belægning.

Af FFD’s udviklingsafdeling

Det er fortsættelsen af en tendens

Højskolerne har gennem de seneste mere end ti år oplevet stort set uafbrudt fremgang i elevtallet. Efterårets store tilslutning til højskolernes lange kurser er en fortsættelse af den tendens. Noget af forklaringen kan ligge i størrelsen på ungdomsårgangene. Noget andet er, at højskolerne er blevet bedre, ikke blot til at drive højskole, men også til at fortælle omverdenen om det. Og endelig: De unge har en i tid med præstationskultur og individfokus besindet sig på fællesskabet.

Unge uddanner sig under kriser

Flere kilder – herunder organisationen Danske Erhverv – har været ude og sige, at de unge nu dropper sabbatåret, herunder højskoleophold, for at starte hurtigere på en formel uddannelse. Dette billede kan ikke genkendes på højskolerne. Det er en kendt sag, at kriser i samfundet får befolkningen, især unge, til at uddanne sig. Historisk set har også højskoler oplevet stor tilslutning under kriser. Det peger på, at et højskoleophold blandt de unge bliver betragtet som et godt valg, både i forhold til en faglig udvikling og dét at blive afklaret med sit uddannelsesvalg. Det handler dog i lige så høj grad om behovet for at kunne engagere sig i fællesskabet, både det nære og det store fællesskab.

Læs også: Det er ganske uvist

Rejser er umuliggjort

På grund af den store usikkerhed, der er forbundet med at rejse ud i verden som følge af corona, har mange unge måttet opgive jordomrejser og lignende. En del har dem har så valgt at tage på højskole i stedet for. Hvor stort et antal, det drejer sig om, er vanskeligt at sige, men det er givet, at mulighederne for unge, der har behov for at lave noget andet end formel uddannelse i en periode, har været begrænsede af corona.

Gengangere

De fleste elever i foråret måtte se deres højskoleophold spoleret af nedlukningen. Fra den 11. marts og ind til genåbningen af højskolerne i maj måtte landets højskoleelever tilbringe tiden hjemme, i sommerhuse eller på sofaer hos venner. Det har fået flere til også at tilmelde sig efterårets lange ophold for at få den fulde højskoleoplevelse.

Begrænset kapacitet

For at kunne leve op til retningslinjerne, der skal forhindre smitte, har flere højskoler reduceret antallet af elevpladser. Det er meget forskelligt fra højskole til højskole, hvor meget plads, de har, til at minimere risikoen for smitte. I visse tilfælde har højskoler altså måttet reducere optaget for at kunne drive højskolen forsvarligt. Og som følge altså meldt hurtigere udsolgt end normalt.