Lærer: “Højskolerne har en global rolle at spille”

Publiceret 12-08-2021

PORTRÆT Global dannelse er en del af den almene dannelse. Derfor bør højskolerne bevare det internationale perspektiv gennem studierejserne og i arbejdet med internationale elever, mener højskolelærer Ingeborg Mate Holm.

Fortalt til Mona Samir Sørensen, journalist

Studieturen er en vigtig del af det internationale arbejde på højskoler. Lige nu diskuterer vi flyrejser ud fra et bæredygtighedsperspektiv, og det skal vi bestemt også gøre som højskolebevægelse og på den enkelte højskole.

På min egen højskole håber jeg bare, at vi ender med at beholde nogle af vores rejser til fjerne destinationer, da jeg synes, de er vigtige i et dannelsesperspektiv. Vi har for eksempel nogle elever, der måske ikke ser det som en mulighed at rejse ud i verden på grund af deres handicap.

Vi har også elever, der gennem studieturen oplever en helt anden måde at rejse på og et andet perspektiv på dét at rejse ud i verden, møde andre mennesker og forholde sig til sig selv i en global kontekst.

LÆS OGSÅ: Jorden drejer om sin akse

Det er vigtigt, at Egmont Højskolen viser verden vores menneskesyn, og hvordan vi laver højskole for alle. Det er virkelig tydeligt, når vi rejser sammen som gruppe.

Når vi på højskolen diskuterer for eksempel Israel-Palæstina-konflikten eller dilemmaerne omkring dét at drive landbrug i Danmark, får eleverne en anden forståelse, hvis de møder begge perspektiver på en studierejse. For mig er det et vigtigt pædagogisk greb at knytte teori til en kropslig oplevelse, for jeg oplever, at eleverne får en dybere og mere nuanceret forståelse for emnet. Vi kan som højskoler godt komme til at lukke os lidt om os selv, eftersom vores elever ligner hinanden ret meget. Derfor er de internationale elever vigtige. De kommer med nye perspektiver og måder at gøre tingene på, og de udfordrer de normer, som vi tager som en selvfølge. Man kan nærmest sige, at integrationen af de internationale elever i en højskolehverdag er en slags Maggiterning af forpligtende fællesskab.

Det er spændende, at vi ser højskoleinspirerede skoler rundt i hele verden, som for de flestes vedkommende er begyndt med, at en international elev på en dansk højskole har startet noget op i sit hjemland inspireret af sin oplevelse. Det viser, at højskolerne globalt set har en rolle at spille.

Vi kan som højskoler godt komme til at lukke os lidt om os selv, eftersom vores elever ligner hinanden ret meget. Derfor er de internationale elever vigtige.

Ingeborg Mate Holm

Samtidig mener jeg også, at det internationale arbejde på højskolerne er nødvendigt i forhold til globale udfordringer som for eksempel klimakrisen. Globale udfordringer kræver globalt samarbejde, og her er det mellemmenneskelige møde efter min mening afgørende. 

Min interesse for det internationale arbejde er både fagligt og personligt funderet. Min mor var ulandsfrivillig for Mellemfolkeligt Samvirke (MS) i Zambia, da hun mødte min far. Og som 20-årig tog jeg selv ud som volontør for MS til Kenya og rejste rundt på egen hånd i Østafrika, hvor jeg endte med at opsøge min store zambiske familie, som jeg har besøgt så ofte som muligt siden. Senere har jeg været volontør i Tanzania og var gennem en årrække engageret i MS her i Danmark. Min kæreste og jeg har derudover boet halvandet år i Australien.

Blå bog

Ingeborg Mate Holm

Født i 1983.
Bachelor i kommunikation fra Aalborg Universitet, kandidat i Afrikastudier fra Københavns Universitet og master i journalistik fra Griffith University i Australien.
Har været lærer på Egmont Højskolen siden 2012 og er medlem af internationalt udvalg i FFD.
Gift og mor til tre med sin dansk-australske kæreste.