Hviletiden er til debat, men der er regler, som skal overholdes

Publiceret 06-03-2023

DEBAT "FFD har nu indbudt os til møde for at drøfte situationen. Vi deltager selvfølgelig gerne, men jeg er nødt til helt tydeligt at sige, at vi ikke kommer til at ændre holdning i forhold til, at arbejdsmiljøloven skal overholdes," skriver formanden for Frie Skolers Lærerforening, Monica Lendal Jørgensen.

Af Monica Lendal Jørgensen, formand for Frie Skolers Lærerforening

Når en højskolelærer henvender sig til Frie Skolers Lærerforening og spørger, om arbejdsmiljølovens hviletidstidsregler gælder for højskolelærere, så er svaret ja. For det gør den.

Arbejdsmiljøloven gælder for alle, og når loven siger, at man skal have mulighed for at hvile sig tilstrækkeligt mellem sine arbejdsopgaver, så er der faktisk god grund til det. Arbejdsmiljøloven er til for at beskytte medarbejderne, så det er sundt og sikkert at gå på arbejde, og så man kan klare sit arbejde i et helt arbejdsliv.

I den seneste tid har Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) udfordret os på vores forståelse af reglerne om hviletid. Først meldte FFD ud, at man lokalt kan fravige hviletidsbestemmelserne.

Senere indrømmede FFD, at det nok ikke er tilfældet, men samtidig gav foreningen udtryk for, at det er os i Frie Skolers Lærerforening, som står i vejen og blokerer for at lave undtagelser.

LÆS OGSÅ: En overenskomst er ikke en forudsætning for at håndtere 11-timers-reglen

I Frie Skolers Lærerforening har vi ikke magten til at ændre lovgivningen. Det har kun lovgiverne. Undtagelser fra hviletidsbestemmelserne findes i ganske særlige tilfælde. Det gælder fx på efterskolerne, hvor tillidsrepræsentanten og skolen kan lokalaftale en nedsættelse af den daglige hviletid 40 gange om året, ligesom det er muligt at aftale andre fleksible ordninger, hvis begge parter er enige.

Den slags lokale aftaler giver mening, fordi tillidsrepræsentanten og skolens ledelse kan tage hensyn til forholdene på den enkelte skole, og man kan sørge for, at der er god balance mellem hensynet til skolen og lærernes arbejdsmiljø. 

Undtagelserne for efterskolelærerne er bundet op på den overenskomstaftale, som er indgået mellem Frie Skolers Lærerforening og staten, og da der ikke findes en overenskomstaftale for højskolelærerne, kan man ikke bare overføre efterskoleaftalen.

FFD har nu indbudt os til møde for at drøfte situationen. Vi deltager selvfølgelig gerne, men jeg er nødt til helt tydeligt at sige, at vi ikke kommer til at ændre holdning i forhold til, at arbejdsmiljøloven skal overholdes – ikke for at genere højskolerne, men for at beskytte højskolelærerne.

Vi vil til gengæld gerne være med til at drøfte, hvad det er ved hviletidsbestemmelserne, der udfordrer højskolerne, og om der kan findes gode løsninger inden for lovens rammer.

LÆS OGSÅ: Kampen om 11-timers-reglen

I Frie Skolers Lærerforening er det vores klare mål at indgå en overenskomst for lærerne på højskolerne. Det er helt urimeligt, at højskolelærerne er de eneste på statens område, der endnu ikke har aftalte forhold omkring arbejdstid og løn.

Det er problematisk, at man af samme grund ikke har mulighed for at vælge en tillidsrepræsentant, der kan tale på vegne af lærerne og lave lokale aftaler med den enkelte skole.

Kun en tillidsrepræsentant, som er beskyttet af overenskomsten, vil kunne indgå som en ligeværdig aftalepartner med skolens ledelse og sikre, at aftalerne bliver fair og ikke presser lærernes arbejdsmiljø.   

For øjeblikket er vi ikke tilstrækkeligt mange højskolemedlemmer i Frie Skolers Lærerforening til at starte forhandlinger med staten om en overenskomst, så jeg vil opfordre alle højskolelærere til at melde sig ind i Frie Skolers Lærerforening, så vi sammen kan få den overenskomstaftale på bordet.