En overenskomst er ikke en forudsætning for at håndtere 11-timers-reglen

Publiceret 06-03-2023

DEBAT "Man kan fra FSL få det indtryk, at der først kan findes løsninger, hvis arbejdsmiljøloven laves om, eller når der måtte foreligge en overenskomst på området. Men sådan forholder det sig ifølge Arbejdstilsynet, som er myndighed på området, ikke," skriver Højskolernes formand, Lisbeth Trinskjær.

Af Lisbeth Trinskjær, formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark

Det er omtvisteligt, at arbejdsmiljølovens hviletidsbestemmelser gælder i det danske samfund. Ganske få faggrupper er helt undtaget fra bestemmelserne, og andre faggrupper har indgået aftaler om specifikke undtagelser.

I højskolerne er der ikke en overenskomst – ikke fordi nogen igennem snart 180 år har forhindret det, men fordi højskolelærere har mange fagligheder og ofte er organiseret i denne faglighed snarere end i højskolelærergerningen som sådan. 

LÆS OGSÅ: Kampen om 11-timers-reglen

Når vi i FFD har rådgivet ikke bare forstanderne, men højskolerne og foreningens medlemmer om muligheden for at lave lokale aftaler om specifikke undtagelser for hviletidsbestemmelserne, har vi tidligere baseret vores anbefaling på en ekstern advokatvurdering, som konkluderede, at højskolerne – fordi der ikke er en overenskomst i skoleformen – kunne læne sig op ad efterskolernes model og aftale undtagelser i det omfang, både højskolens ledelse og lærere ønskede det. 

Imidlertid afviste et svar fra Arbejdstilsynet i slutningen af sidste år, at man kunne tolke området sådan. Derfor skrev vi ud til alle skoler i december og orienterede om at der pt. ingen muligheder er for at fravige hviletidsbestemmelserne, og at bl.a. 11-timersreglen derfor skal overholdes på alle højskoler.

I mellemtiden har vi søgt afklaring i Arbejdstilsynet om, hvordan vi som skoleform skal forholde os fremadrettet, og nu har Arbejdstilsynet i et svar til FFD meddelt, at en løsning ikke er nødt til at afvente overenskomst på højskoleområdet.

Tværtimod er svaret, at hvis en faglig organisation, der repræsenterer ansatte på området, vil være med til at indgå aftale herom, kan der godt aftales fravigelser fra 11-timersreglen. 

FFD har derfor inviteret henholdsvis Dansk Magisterforening og Frie Skolers Lærerforening til et møde for at afdække, om de er villige til at indgå lokale aftaler på området, så vi kan rådgive højskolerne og foreningens medlemmer om mulighederne. 

LÆS OGSÅ: Hviletiden er til debat, men der er regler, som skal overholdes

Man kan fra FSL få det indtryk, at der først kan findes løsninger, hvis arbejdsmiljøloven laves om, eller når der måtte foreligge en overenskomst på området. Men sådan forholder det sig ifølge Arbejdstilsynet, som er myndighed på området, ikke. 

Hvis viljen er der, kan der godt i den nuværende situation skabes løsning på dette vigtige problem. Og det er FFD’s forhåbning, at både DM og FSL vil medvirke hertil til gavn for alle parter. 

Det er selvfølgelig helt afgørende, at en lokal aftale giver mening for både højskolernes lærere og ledelser, og at de specifikke undtagelser er til begge parters tilfredshed.

Det er mit indtryk, at man kan forestille sig en model, hvor måske både FSL og DM aftaler rammerne for, hvordan sådan en lokal aftale kan se ud, og at den centrale ramme kan danne baggrund for lokale aftaler på de højskoler og med de lærerkollegier, der måtte ønske det.

Da der ikke er en tillidsmandsstruktur på højskolerne, kan man forestille sig, at de faglige organisationer forhandler den lokale aftale på de højskoler og på vegne af de lærerkollegier, der måtte ønske det. Men det kræver selvfølgelig, at de vil.