Frihed er alt, selve livet

Publiceret 31-10-2023

LEDER Hvor har højskolerne været i debatten om ytringsfrihed i forbindelse med regeringens koranlov? Har vi som højskoler glemt, hvilke idealer vi hviler på? Er vi begyndt at tage friheden for givet og er okay med at overlade forsvaret for friheden til samfundets øvrige institutioner?

Foto: Joachim Adrian

Af Sofie Buch Hoyer, ansvarshavende redaktør på Højskolebladet

Temaet i dette nummer af Højskolebladet udspringer af en gedigen undren: Hvor har højskolerne været i debatten om ytringsfrihed i forbindelse med regeringens koranlov, der står til snart at blive vedtaget? 

Mens andre grundtvigske aktører foruden kunst- og kulturbranchen har råbt op om lovforslagets vidtrækkende konsekvenser for demokratiet, har der været underligt stille i højskoleverdenen. Vi er ellers en skoleform, der ikke ville være noget uden frihed: Frihed til selv at bestemme vores værdigrundlag og udmønte det i praksis – og frihed fra pensum, eksaminer og karaktergivning. 

Så hvorfor denne radiotavshed i debatten? Har vi som højskoler glemt, hvilke idealer vi hviler på? Er vi begyndt at tage friheden for givet og er okay med at overlade forsvaret for friheden til samfundets øvrige institutioner? Højskolebladet spørger i dette nummer syv forstandere om deres holdning til koranloven og beder dem reflektere over frihedens betydning for højskolerne i dag.

LÆS OGSÅ: Nyt podcast-afsnit spørger: Hvad skal højskolen bruge sin frihed til?

Men er vi overhovedet frie på højskolerne? Det spørger historiker og tidligere højskolelærer Simon Langkjær om i sin læsning af Hannah Arendts nyoversatte tekst Friheden til at være fri. Selv om mange højskolefolk peger på højskolerne som frihedens højborge, kan de generelt ikke forklare, hvad de mener frihed er og bør være, lyder det fra Simon Langkjær.

Højskolelærer Jacob Vestager Tybjerg argumenterer i et essay for, hvordan frihedsbegrebet hele tiden er i bevægelse på højskole. Man er nødt til at betragte det som en foræring, der konkret og konstant er med til at perspektivere undervisningen og samværet på en højskole. Friheden er en gave, der ikke kan byttes, skriver han.

Udnytter vi egentlig den frihed, vi har?

Sofie Buch Hoyer

Og så begræder antropolog Dennis Nørmark i sin nyeste bog, Ufrihedens pris, at vi som borgere og samfund tilsyneladende er blevet villige til at betale store summer for opretholdelsen af love og regler, der gør os til det modsatte af frie. I stedet for regler bør vi ty til forpligtende fællesskaber og den naturlige autoritet, der lever og virker på højskoler, argumenterer han.

I dette nummer, der udkommer lige op til årsmødet i Folkehøjskolernes Forening i Danmark, tager Højskolebladet sig den frihed at mene, at vi bør tale meget mere om frihed. Udnytter vi egentlig den frihed, vi har?

Rigtig god læselyst!