Svend Brodersen: ”Der er ikke taget hensyn til slottets brand i forhold til at beskrive værdier for højskolen”

Publiceret 14-12-2021

INTERVIEW Det var som privatperson og ikke som slotsejer, at Svend Brodersen var med til at formulere værdigrundlaget på Gram Højskole, forklarer han i en mailkorrespondance med Højskolebladet.

Af Sofie Buch Hoyer

Jens Horstmanns første indtryk af dig er meget positivt – han så dig som en visionær og initiativrig person. Hvad var dit første indtryk af ham?

”Rigtig godt. Han boede lokalt og havde erfaring med undervisning på højskole.”

Den 14. marts giver Jens Horstmann udtryk for i en mail til dig, at han synes, etableringen af højskolen, herunder formuleringen af værdigrundlaget, går for stærkt. Syntes du så også, det gik for stærkt, og mener du, det var et problem, at bestyrelsen og skolekredsen på Gram Højskole i starten var én og samme instans, som Jens Horstmann giver udtryk for?

”Præmissen for at starte en højskole i Gram var, at vi havde et år til rådighed. Man kunne sagtens bruge mere tid, men i dette tilfælde var det ikke muligt. Vi fik hurtigt en god skolekreds op at stå, og der har hele tiden været stor opbakning til det vedtagne værdigrundlag.”

LÆS OGSÅ Jens Horstmann: ”Skal højskolen afspejle sine egne værdier, eller skal den afspejle nogle andres?”

I hvilken grad var du som slotsejer for Gram Slot med til at påvirke udformningen af Gram Højskole, herunder værdigrundlaget? 

”Jeg har i min egenskab af bestyrelsesformand (ikke som slotsejer) sammen med den øvrige bestyrelse medvirket til at udforme højskolens værdigrundlag. Der er ikke taget hensyn til slottets brand i forhold til at beskrive værdier for højskolen.”

Ifølge Jens Horstmann var der nogle specifikke ord og værdier – fx bæredygtighed og økologi – som du mente skulle nævnes på højskolens hjemmeside på grund af Gram Slots økologiske brand. Hvad gik jeres ideologiske uenigheder ud på i din optik?

”Det var mig som privatperson, der sad i bestyrelsen. Ikke Gram Slot. Når jeg og den øvrige bestyrelse anbefalede økologi og bæredygtighed, var det ikke for at tage hensyn til Gram Slot. Derimod er det værdier, som den samlede bestyrelse ønskede (og ønsker) at arbejde med. I den tid, jeg sad i bestyrelsen, var der fuld enighed om værdigrundlaget.”

LÆS OGSÅ: Ny højskole tager fart i Gram

Så hvad er din konkrete udlægning af jeres drøftelser om, hvad der skulle skrives og ikke skrives på hjemmesiden og i værdigrundlaget?

”Jeg synes, vi i fællesskab fandt nogle gode formuleringer, som både skolekredsen, Jens og bestyrelsen kunne bakke op om. Det er først, efter jeg udtrådte af bestyrelsen for højskolen, at jeg forstod, at Jens ikke bakkede op omkring bæredygtighed. Da jeg var formand, drejede det sig for mig ikke om, hvad Gram Slot kan stå inde for, men hvad skolekredsen og bestyrelsen mener, der skal gælde for højskolen. Derfor kæmpede jeg for skolekredsens værdier, da jeg var formand for højskolen. Jens Horstmann udtalte følgende til JydskeVestkysten den 28. september efter sin afskedigelse: ”(…) Jeg er da også en dårlig forstander, hvis ikke jeg kæmper for de ideologier og værdier, jeg har.” Så på det punkt kan jeg efterfølgende se, at vi arbejdede på hver vores måde.

Ifølge flere af de daværende lærere på Gram Højskole forsøgte du at påvirke dem til at tilpasse deres fag, så de bedre kunne samarbejde med Gram Slot. Hvad var din intention med det?

”Det er ikke korrekt. Derimod var der flere af lærerne, der henvendte sig til Gram Slot og ønskede at samarbejde omkring forskellige projekter og aktiviteter. Ønsket om samarbejde kom fra skolen. Ikke fra mig.”

Hvordan hænger det sammen med en mail sendt fra dig til fire af lærerne den 11. september i år, hvori du spørger, om du må invitere dem på kaffe og ”en snak, om hvordan I i jeres fag kan udvikle relevant og spændende samarbejde mellem jer på højskolen og os på Gram Slot”?

”Det er korrekt, at jeg sendte dem den mail. Vi fik på det tidspunkt flere og flere henvendelser fra både lærere og elever om forskellige projekter, og det var flere forskellige personer, de kontaktede her på Gram Slot. Det gav lidt forvirring hos os, og derfor bestemte vi os på baggrund af de mange ønsker for at tage en direkte dialog med nogle af de personer, som ønskede at lave aktiviteter hernede.”

Det var mig som privatperson, der sad i bestyrelsen. Ikke Gram Slot.

Svend Brodersen

Til et møde den 12. august mellem højskolens bestyrelse og de daværende lærere skulle du som ressourceperson ifølge flere af lærerne have sagt, at du ikke kunne garantere, at medarbejderne fik udbetalt løn, hvis ikke du var en del af projektet. Er det korrekt?

”Jeg har aldrig udtalt, at lærerne ikke vil få løn. Enhver ansat vil få udbetalt deres løn, også selvom en virksomhed går konkurs. Da vi startede højskolen, var det vigtigt for vores samarbejdspartnere, at jeg hjalp skolen i gang. Derfor var jeg usikker på, hvordan de ville reagere, når jeg forlod skolens bestyrelse. Det gav jeg udtryk for på mødet den 12. august.”

Ifølge en mail sendt fra lærerne til bestyrelsen den 1. oktober skriver de direkte, at de har modtaget ”gentagne trusler om, at vi ikke vil få udbetalt løn” – bl.a. af dig på mødet den 12. august?

”Jeg kan kun gentage, at man som lønmodtager i Danmark aldrig skal være nervøs for, at man får udbetalt sin løn, uanset hvad der sker. Det tror jeg, alle ved, og jeg har aldrig truet med, at nogen ikke fik udbetalt deres løn.”

Hvilken rolle spillede du i forløbet, der førte til, at skolen i oktober stod uden forstander, elever og lærere?

”Jeg deltog hverken som bestyrelsesmedlem eller som ressourceperson i den periode, der førte til afskedigelsen af den tidligere forstander. Jeg havde ingen speciel rolle i forhold det forløb, som førte til, at eleverne rejste.”

LÆS OGSÅ: Sådan oplevede de første elever den kaotiske opstart i Gram

Er der noget, du fortryder eller ville gøre om i forløbet omkring opstarten af Gram Højskole? 

”Jeg sad ikke i højskolens bestyrelse eller var ressourceperson, da Jens Horstmann bliver afskediget. Derfor kan jeg ikke udtale mig om, hvorvidt der var ting, der kunne være gjort anderledes i den periode.”

Hvad er højskole for dig? Hvordan ønsker du, at højskolen skal udvikle sig fremover i relation til Gram Slot?

”Gram Slot skal ikke udvikle og drive den nye højskole i Gram, så man må henvende sig til bestyrelsen med spørgsmålet om, hvilken højskole vi skal have i Gram. På Gram Slot vil vi altid være hjælpsomme over for, hvad der sker på højskolen. Så hvis højskolen også fortsat kan se muligheder i at bruge faciliteterne på Gram Slot, vil vi helt klart gøre, hvad vi kan.”

Artikelserie

Historien om en højskolefødsel

Lidt over syv uger tog det, fra det første elevhold på Gram Højskole var startet på skolen i august, til de var ude af døren igen – med forstanderen fyret og lærerstaben enten opsagt eller selv fratrådt.

Højskolebladet har forsøgt at finde en forklaring på, hvad der gik galt i Gram, og hvilke dynamikker mellem skolekreds, bestyrelse, forstander, ansatte og elever, der kan være på spil, når en ny fri og uafhængig højskole med stærke aktører og interesser i baglandet ser dagens lys.