Debat: Min akademiske faglighed går forud for lærergerningen

Publiceret 24-04-2023

DEBAT "Jeg oplever, at min lærergerning hviler på min akademiske faglighed, og at jeg i mit akademiske bagland i DM kan hente inspiration og faglig sparring, der hjælper til at konsolidere og udvikle min lærergerning på min højskole," skriver højskolelærer Casper Hennie.

Af Casper Hennie, suppleant i bestyrelsen i DM Kultur og Medier, medlem af Højskolenetværket i DM og højskolelærer samt arbejdsmiljørepræsentant på Højskolen Snoghøj 

Marius Juul Nielsen skriver i Højskolebladet den 13. februar, at han – efter at have læst mit indlæg fra december – bliver bekræftet i at have valgt den rette fagforening i form af FSL.

Det er glædeligt, at han er tilfreds med sit valg af fagforening, selv om jeg kunne ønske mig, at vi var i den samme.

Jeg bliver dog nødt til at præsentere en kontekst til nogle af de udlægninger, som Marius kommer med. Jeg må også korrigere min gode kollega, idet han vist har fået nogle af mine pointer galt i halsen.

LÆS OGSÅ: FFD anbefaler kun den halve løsning

For det første mener jeg ikke at have sagt, at medlemmer i DM (hvad der engang hed Dansk Magisterforening) har et andet sigte end lærergerningen.

Min pointe er netop, at vores karrieremæssige sigte rummer lærergerningen og endda mere til, og at det netop er grunden til, at FSL ikke er en forening for os.

For mig går den akademiske faglighed forud for lærergerningen, men det ene udelukker ikke det andet. Tværtimod! De supplerer hinanden.

Jeg oplever således, at min lærergerning hviler på min akademiske faglighed, og at jeg i mit akademiske bagland i DM kan hente inspiration og faglig sparring, der hjælper til at konsolidere og udvikle min lærergerning på min højskole.

DM repræsenterer nemlig mange andre undervisningsbrancher, og dette er netop et af mine argumenter for, hvorfor DM har nogle andre kvaliteter end FSL; at de har indgående kendskab til og lang erfaring med andre akademiske brancher i undervisnings- og forskningsverdenen fra eksempelvis sprogskoler, universiteter og konservatorier.

Dette er i øvrigt institutioner, hvor man ikke kalder sig lærer, men underviser, som jeg noterer mig, at Marius også betragter sig som.

LÆS OGSÅ: Johnnie Bøtker Laursen takker af efter 40 år som højskolelærer: "Der er stadig noget at kæmpe for"

For det andet mener jeg ikke, at jeg i mit debatindlæg fra december “tydeligt reklamerer for [at DM giver] bedre mulighed for at komme videre fra sin ansættelse som højskolelærer,” som Marius formulerer det.

Jeg mener derimod, at DM’s kendskab til resten af det akademiske arbejdsmarked sikrer, at “vores forhold på højskolerne kan blive sammenlignet med andre jobs i undervisnings- og forskningsverdenen.”

Den primære pointe er altså at sikre gode forhold for højskolelærere, og at det bør betragtes som lignende jobs fra undervisnings- og forskningsverdenen. Dette er også mit fokus som repræsentant for DM.

Men jeg vedstår mig gerne den sekundære pointe om muligheden for at komme videre, som er det, Marius får galt i halsen. Det er blot ærgerligt, når det sker på bekostning af pointerne ovenfor med sparring og idéudvikling fra andre undervisnings- og kultursektorer.

DM kan facilitere faglig sparring og sikre gode vilkår, fordi de har kendskab til højskoleverdenen gennem mange år. Derudover mener jeg, at DM kan sikre gode muligheder for faglig udvikling, fordi de organiserer flere undervisningsbrancher, som vi kan få gavn af ude på højskolerne.

Jeg tror egentlig, at Marius og jeg er enige i langt det meste, og at vi begge ønsker de bedste forhold for højskolelærerne ude på skolerne.

Jeg er sådan set også positiv over for forslaget om at drøfte mulighederne for at samarbejde med FSL om en overenskomst. De er mere end velkomne til at kontakte mig.