Elevdrevne fonde insisterer på større mangfoldighed

Publiceret 13-06-2023

TENDENS For tre år siden blev en fond etableret af tidligere elever fra Krogerup Højskole. Den har til formål at yde økonomisk støtte til personer, der ikke selv kan finansiere et højskoleophold. Flere grupper af tidligere højskoleelever har ladet sig inspirere af fonden, ligesom FFD har søsat en række forskellige projekter for at øge mangfoldigheden på højskolerne.

22-årige Farah Law, også kaldet Chief, har fået hjælp til at tage på højskole af Krogerup Højskoles Elevfond.

Af Nicolai Foldgast, journalist

”Vores ambition er at øge mangfoldigheden på højskolerne. Mangfoldighed og diversitet er nemlig grundelementer i højskolebevægelsens DNA.”

Sådan siger Sebastian Schwartz, der er økonomiansvarlig i Krogerup Højskoles Elevfond – en fond, der blev stiftet i foråret 2020 af tidligere elever på højskolen.

De havde haft en række samtaler med hinanden og var enige om, at elevsammensætningen på højskolen var alt for homogen. Eleverne følte, at der manglede en større alsidighed, for at de kunne diskutere på tværs af holdninger og overbevisninger og derigennem få større indsigt i andre mennesker og deres kulturer. 

Derfor tog eleverne initiativ til at etablere en fond, hvis hovedopgave er at hjælpe personer til et ophold på Krogerup Højskole. 

Projektet går i al sin enkelthed ud på at skaffe midler til – helt eller delvist – at finansiere et højskoleophold på Krogerup Højskole for dem, der ikke selv har mulighed for at betale. 

I løbet af de seneste tre år har fonden hjulpet 13 personer til et højskoleophold i Humlebæk. 

En kompleks verden

En af dem, der har fået hjælp af elevfonden, er 22-årige Farah Law. Hun er musiker og freelance tolk i amharisk, arabisk og somalisk – og til daglig går hun under kunstnernavnet Chief. Hun beskæftiger sig også med forskellige former for aktivisme og har været projektleder for en række ngo’er, der arbejder med antiracisme og -diskrimination samt klimaretfærdighed. 

Det var netop aktivistarbejdet, der fik Chief til at søge om hjælp fra elevfonden. Hovedfaget ”Verden brænder” på Krogerup Højskole virkede interessant og brugbart, syntes hun, og flere af hendes kollegaer havde desuden opfordret hende til at tage på højskole. Hun sendte derfor en ansøgning afsted til Krogerup Højskoles Elevfond, som kvitterede med et ophold i efteråret 2022. 

LÆS OGSÅ Glenn Bech: ”Lad os presse på for at få flere fripladser på højskoler”

”Min hensigt med at tage på højskole var i høj grad at styrke mit aktivistarbejde. Jeg har udført aktivisme i mange år, men det motiverede mig at kunne sidde i et klasselokale og arbejde med kampagner og lære om de andre højskolekammeraters syn på politik. Jeg har fået større indblik i de arbejdsdynamikker, fællesskaber og politiske venskaber, der kan opstå i løbet af sådan et højskoleophold,” siger Chief.

”Det har også været spændende at blive klogere på, hvordan man kan formidle sine politiske budskaber videre til personer, som er anderledes end én selv, og som ikke så ofte kommer i de aktivismemiljøer, jeg befinder mig i.” 

Spurgt til, om hun er blevet en bedre aktivist af at gå på højskole, siger Chief:

”Det er et forholdsvis filosofisk og abstrakt spørgsmål – for hvad er en god aktivist overhovedet? Jeg har fået en masse værktøjer med videre, så jeg i endnu højere grad kan navigere i den komplekse verden, vi lever i.”

Oplæg på andre højskoler

At verden er kompleks, kan Sebastian Schwartz og resten af elevfonden på Krogerup Højskole også skrive under på. Langt de fleste af fondens initiativer og målsætninger er de lykkedes med, men de har også haft visse besværligheder undervejs.  

”Ikke alle projekter har været mulige at udføre, enten på grund af projektets omfang, eller fordi der manglende hænder. Vi prøvede for eksempel at starte en sommerkoloni for børn, der ikke ellers ville komme på sommerferie. Det var desværre ikke muligt, fordi vi ikke kunne samle nok frivillige,” siger Sebastian Schwartz.  

Heldigvis rider fonden på en bølge, når det gælder dens målsætning om at øge mangfoldigheden og diversiteten på Krogerup Højskole og i resten af højskolebevægelsen. 

Gennem midler fra mangfoldighedspuljen har vi haft råd til at tage ud på en række højskoler for at holde oplæg om vores koncept og erfaringerne med fonden

Sebastian Schwartz, økonomiansvarlig i Krogerup Højskoles Elevfond

Udover at have hjulpet 13 personer til et ophold på Krogerup Højskole forsøger fonden at udbrede kendskabet til selve konceptet om en elevfond. Det sker blandt andet ved at rådgive og informere om projektet på forstandermøder og på besøg hos andre højskoler. Her har penge fra højskoleforeningens mangfoldighedspulje været guld værd, fortæller Sebastian Schwartz.

”Gennem midler fra mangfoldighedspuljen har vi haft råd til at tage ud på en række højskoler for at holde oplæg om vores koncept og erfaringerne med fonden. For nylig besøgte vi Gerlev Idrætshøjskole, Kunsthøjskolen i Holbæk, Den Rytmiske Højskole og Grundtvig Højskole. Der har kun været positive tilbagemeldinger,” siger han.

God rådgivning og inspiration

Et sted, hvor en række elever også har taget skeen i egen hånd for at øge mangfoldigheden, er Vallekilde Højskole. Her har fire tidligere elever fundet stor inspiration i Krogerup Højskoles Elevfond. 

Siden sidste sommer har eleverne arbejdet hårdt på at få deres eget fondsprojekt op at stå, så den første fondsstøttede Vallekilde-elev kan komme på højskole til efteråret. 

Sune Stab er en af initiativtagerne til Vallekilde Højskoles Elevfond. Han betegner sparringen fra de tidligere elever på Krogerup Højskole som en uundværlig hjælp. 

”Vi har fået rigtig god rådgivning fra Krogerup Højskoles Elevfond. De har hjulpet os meget med de praktiske ting ved at oprette en fond, herunder oprettelse af bankkonti, måder at samle penge ind på samt andre organisatoriske opgaver,” siger Sune Stab.  

LÆS OGSÅ Kulturministeren på højskole: ”Vi kunne allesammen deltage i en Morten Korch-film, ikk’?”

Han fortæller, at mangfoldigheden på Vallekilde Højskole generelt er fin, men at der altid er plads til forbedringer. 

”Vores målsætning er at få flere med anden socioøkonomisk baggrund end den øvre middelklasse til at tage af sted på et højskoleophold. Vi føler, at der et mangfoldighedsproblem på højskolen, og at det uden tvivl vil være sundt, hvis der kommer en lidt mere divers elevsammensætning, så alle kan få indsigt i andre menneskers baggrunde,” siger Sune Stab. 

Den interne erkendelse i højskolebevægelsen af, at elevmangfoldigheden nogle steder synes ret skæv, er noget, Krogerup Højskoles Elevfond også forsøger at sætte på den politiske dagsorden, forklarer Sebastian Schwartz.

”Vi har blandt andet skrevet til kulturministeren om vores koncept og muligheden for at sætte egenbetalingen på et højskoleophold ned eller andre initiativer, der kan øge mangfoldigheden på højskolerne. Vi har endda spurgt om at få et personligt møde med ham, men han ville helst have det på skrift,” siger Sebastian Schwartz.

Mangfoldighedsproblemet

I 2019 blev der som en del af finansloven etableret en årlig pulje på tre millioner kroner, hvor højskoler kan søge op til 100.000 kroner til integrations- og mangfoldighedsskabende initiativer. Hvis flere højskoler slår sig sammen, kan der søges om større beløb.

Mie Tast er til daglig uddannelseskonsulent i Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD), og hun har et stort kendskab til mangfoldighedspuljen og de højskoleprojekter, som puljen støtter. Om Krogerup Højskoles Elevfond siger hun: 

”Det er meget glædeligt, at eleverne selv har taget initiativ til et mangfoldighedsprojekt, fordi de kan se de potentielle positive aspekter ved en mangfoldig elevsammensætning.” 

Kigger man nærmere på højskolernes udfordringer med mangfoldighed, er det værd at dykke ned i rapporten Mangfoldighed blandt højskolernes kursister 2021, som analysevirksomheden Moos-Bjerre står bag. 

Mangfoldighed er selvsagt et vidt begreb, og jeg oplever mange højskoler, der er meget optagede af at få rakt ud og inviteret målgrupper ind

Mie Tast, uddannelseskonsulent i FFD

Rapporten, som bygger på data fra 42.733 kursister i højskoleåret 2019, viser, at etnicitet, uddannelsesmæssig baggrund og køn er udslagsgivende, når man taler om mangfoldighed eller mangel på samme i højskolebevægelsen. Hovedparten af eleverne og kursisterne i rapporten har nemlig dansk oprindelse, er kvinder og har en gymnasial uddannelse i bagagen. 

Mie Tast fortæller, at FFD og højskolerne har søsat en række forskellige projekter, der har til formål at øge diversiteten i hele højskolebevægelsen. 

”For eksempel er der højskoler, der har fokus på at få førtidspensionister til at tage på højskole. Andre skoler er optagede af at få fat i flere elever med minoritetsetnisk baggrund, og der har også været projekter målrettet unge med ordblindhed, grønlandske unge samt unge i udsatte livspositioner. Mangfoldighed er selvsagt et vidt begreb, og jeg oplever mange højskoler, der er meget optagede af at få rakt ud og inviteret målgrupper ind, der kan skubbe lidt til elevsammensætningen,” siger hun. 

Mod på livet

I de evalueringer, som Krogerup Højskoles Elevfond indtil videre har fået, er der overvejende positive tilkendegivelser fra de elever, der har modtaget økonomisk støtte. Der har været nogle mindre udfordringer for nogle af eleverne, men langt de fleste har været meget tilfredse med deres ophold, fortæller Sebastian Schwartz.

”For nogle har opholdet givet dem endnu mere mod på livet, og nogle har fået en endnu større lyst til at læse videre i kølvandet på de nye perspektiver, opholdet har givet dem. Derudover har de fleste af eleverne fået nye, stærke venskaber. Det er kun dejligt at kunne hjælpe personer med deres individuelle udvikling,” siger han.

Chief lægger sig i slipstrømmen af Sebastians pointe: 

”Opholdet har været med til at vise mig en anden vej ind i livet. I en ung alder har jeg været tilknyttet arbejdsmarkedet gennem arbejde i ngo’er, men i løbet af mit højskoleophold har jeg fået en endnu større forståelse for verden. Desuden har jeg fået mere mod på at videreuddanne mig, og så har opholdet sporet mig ind på, at jeg gerne vil arbejde med unge og deres politiske holdningsdannelse i fremtiden,” siger hun.

Chief fortæller, at hun ikke havde nogle store tilpasningsproblemer på højskolen. Alle elever var imødekommende og nysgerrige på hinandens forskelligheder. 

”Jeg er queer, har kort hår og er brun i huden, så jeg er vant til at stikke lidt ud fra mængden. Jeg følte dog ikke, at jeg skilte mig synderligt meget ud i forhold til de mere klassiske elever. Vi havde alle den samme politiske nysgerrighed, var åbensindede over for hinanden, og jeg har fået nogle rigtig gode venner på højskolen,” siger Chief.

LÆS OGSÅ: Prince fik nok af racisme og tog sagen i egen hånd

Lige præcis åbenheden og nysgerrigheden over for andre er alfa omega, når man går på højskole, mener Chief.

”Det er kun sundt at lære andre personer, kulturer og værdier at kende. For bedre at kunne acceptere forskelligheder og imødekomme fordomme om hinanden er det nødvendigt at kende til hinandens forskellige baggrunde først,” siger hun. 

Dermed er vi tilbage ved målsætningen for Krogerup Højskoles Elevfond: At skabe større mangfoldighed og diversitet blandt højskoleelever. 

Sebastian Schwartz får det sidste ord:

”Højskolebevægelsen er til for at give folk en bedre forståelse for andre samfundslag. Dermed kan det enkelte individ i højere grad forstå kompleksiteten i samfundet, forstå andres udfordringer – og måske i endnu højere grad også sætte pris på sine egne privilegier.”

Krogerup Højskoles Elevfond

Stiftet i 2020.
Hjælper personer, der ikke selv kan betale et højskoleophold, med at komme afsted – helt eller delvist.
Målet er at fremme mangfoldighed og diversitet på Krogerup Højskole og i resten af højskolebevægelsen.
Hovedparten af midlerne i fonden stammer fra private donationer. Bidrag fra hvert elevhold ved afslutningen af deres ophold spiller betydelig rolle.
Fonden skaber også likviditet gennem indsamlinger, auktioner, overskud fra sociale arrange- menter samt ansøgninger til andre fonde og økonomiske puljer.