Som med al anden dannelse er seksuel dannelse bøvlet

Publiceret 02-05-2023

BØGER ”Intentionen med seksuel dannelse er hverken, at vi skal stoppe med at prøve eller med at fejle. Intentionen med seksuel dannelse er til gengæld, at man gør sig så umage, som man kan, at man øver sig på at ville lære, selv når det er allermest besværligt, og at man undervejs i processen er bevidst om sit ansvar for både sig selv og den anden,” skriver højskolelærer Mette Øyås Madsen i sin bog "Seksuel dannelse – inspiration fra en højskolepraktiker", der udkommer på Forlaget Højskolerne i midten af maj.

Af redaktionen

Mette Øyås Madsen er til daglig højskolelærer på Brandbjerg Højskole. I knap ti år har hun arbejdet med seksualundervisningsinitiativer, og i slutningen af april udkom hendes bog Seksuel dannelse – inspiration fra en højskolepraktiker, der bygger på hendes erfaringer fra højskolens pædagogiske rum.

Bogen er et bidrag til den verserende samtale om, hvordan vi som individer og som samfund kan bevæge os hen imod seksuel dannelse. Og mere specifikt, hvilken rolle pædagogikken konkret skal spille i den bestræbelse – og hvad man som lærer kan stille op.

Bogen er således et højskolepædagogisk bud på dannelsesorienteret undervisnings- og inspirationsmateriale til dem, der arbejder med området køn, krop og seksualitet. Om det så foregår på højskoler, i grundskolen, på efterskoler, på ungdomsuddannelser eller et helt femte sted. 

LÆS OGSÅ: Højskoleskolelærere hyldes for indsats med ungdomskultur og seksuel dannelse

Bogen giver både et dannelsesperspektiv og et indblik i en praktikers arbejde fyldt med dilemmaer, eksperimenter, glæde, tvivl og fejltrin. Den rummer en lang række konkrete øvelser og forslag til elementer i undervisningen, som man kan tage med sig videre i sit arbejde med seksuel dannelse.

Højskolebladet bringer i det følgende et uddrag af bogen:

Musikalsk uddybning af seksuel dannelse

For noget tid siden dukkede Suspekts nummer Vil du med ... feat. Tessa op på min radar. Jeg plejer at lave playlister til alle mine hold i “Køn, krop og seksualitet” med musik, som på den ene eller anden måde relaterer sig til undervisningen. 

Måske lægger rytmen op til gakket, frisættende dans, måske er kunstneren nonbinær, måske synges der fordomsfrit om begær.

Suspekt kender jeg bedst (eller værst) for den grovkornede, kommanderende “Sut den op fra slap”, som ikke har meget seksuel dannelse over sig. “Vil du med...” overraskede mig positivt. Her rappes eksplicit om kønsdele og sex til en lydside, der er bemærkelsesværdig blød, og i omkvædet spørger de på bedste samtykkemanér: “Vil du med ud og se min pik?”

Så dukker Tessa op. Hun rapper lige så hårdt om kønsdele og sex som Suspekt, men uden den inviterende tone fra omkvædet. Hun slutter nummeret af med: “Han spurgt’, om det gjorde ondt, jeg sagde: ’Hvad?’ Han sagde: ’Da du faldt ned fra himlen’, så jeg flækked’ ham en flad. Hold nu kæft, la’ mig se din pik”. 

Behovet for seksuel dannelse udspiller sig mellem ønsket om frihed og kravet om tryghed og ansvar.

Mette Øyås Madsen

I nummeret fremstår rapperne Orgi-E og Bai-D nærmest dannelsesparate, når de spørger i stedet for at befale, og når de inviterer til dialog i stedet for bare at tvære deres sexlyst og kvindesyn ud i æteren uden modsvar.

Det fik mig til at tænke på, hvorfor Tessa mon gør sig hård overfor fyren og stikker ham en flad i en tid, hvor det at spørge vel både gælder mænd og kvinder i de seksuelle møder.

Jeg kom derefter i tanke om DR-dokumentaren “Tessas hævn”, som portrætterer Tessas hårde fortid med mobning, krænkelser og voldtægt og ikke mindst hendes kamp for at give det alt sammen stemme.

Man kan i den sammenhæng sige, at seksuel dannelse ikke alene handler om Orgi-E’s og Bai-D’s mulige dannelsesparathed.

Den handler også om at gå et skridt videre og kaste et kritisk blik på deres position i verden som hvide, cis, heteroseksuelle mænd, og den handler tilsvarende om viljen til at være nysgerrig på og forstå Tessas bagvedliggende vrede i de kønnede erfaringer, som har formet hende. 

LÆS OGSÅ: "#MeToo minder mig om, at den seksuelle dannelse er aktuel som aldrig før"

Man kan sige, at den seksuelle dannelses landskab udfolder sig mellem det seksuelle individ og verden. Her interagerer forskellige mennesker med deres køn, krop og seksualitet med forskellige seksuelle intentioner i forskellige seksuelle konstellationer.

Hvert møde finder sted i en kontekst af forventninger, normer, kulturer og strukturer. Seksuel dannelse handler grundlæggende om at kunne orientere sig og finde sit ståsted i dette komplekse mellemmenneskelige rum, hvor meget er på spil for den enkelte, og hvor man samtidig er konfronteret med andre menneskers trivsel.

Behovet for seksuel dannelse udspiller sig mellem ønsket om frihed og kravet om tryghed og ansvar. Seksuel dannelse bør derfor dreje sig om at tilegne sig viden, sprog og handlemåder til at kunne blive et frit og myndigt individ i disse seksuelle møder med andre, hvor man kan drage omsorg, når der er brug for det. 

At blive fri til at være den, man er, vil sige, at man frit kan udtrykke sine oplevelser, holdninger og drømme uden at blive dømt, marginaliseret eller krænket af andre. Det vil også sige, at man frit kan give efter for og udfolde sin kønsidentitet, sin seksuelle orientering, sin lyst og sine grænser uden at blive dømt, marginaliseret eller krænket af andre.

Det potentielle sammenstød er også i seksuel dannelse et vilkår, som vi må acceptere.

Mette Øyås Madsen

Helt essentielt er det selvfølgelig, at denne frihed til at være sig selv aldrig står alene, for gjorde den det, ville vi konstant ende med at overskride hinandens grænser.

“Nydelsen er egoistisk,” som den belgisk-amerikanske parterapeut Esther Perel siger det i sin bog Erotisk intelligens, og hun fortsætter: “Erotisk ophidselse kræver, at vi er i stand til at træde ud af den nære, intime forbindelse et øjeblik, vende os mod os selv og fokusere på vores egne sansninger. Vi er nødt til at være kortvarigt egoistiske for at opnå en erotisk kontakt.”

At blive et myndigt individ vil i denne sammenhæng sige, at man evner at tage ansvar og træffe valg til gavn for både sig selv og andre, og at man evner at gøre det midt i denne frihed til at være sig selv. Midt i den erotiske ophidselse eller midt i nydelsen. På den måde handler myndigheden om måden, hvorpå man er i verden sammen med andre. 

Som med al anden dannelse er seksuel dannelse per definition bøvlet, fordi den foregår i netop spændingsfeltet mellem friheden og myndigheden, hvor vores livserfaringer, verdensbilleder, følelser, ytringer, drømme og længsler potentielt støder sammen.

Det potentielle sammenstød er også i seksuel dannelse et vilkår, som vi må acceptere. Seksuel dannelse kommer dermed også til at handle om, hvordan vi håndterer de misforståelser, fejltrin og konflikter, mødet uvægerligt afstedkommer. 

LÆS OGSÅ Lisbeth Trinskjær: Vi kan ikke dirigere flirten på skrift

Det er potentielt bøvlet at flirte med nogen, fordi man risikerer at fejltolke signaler. Det er potentielt bøvlet at begære andre, fordi man risikerer, at begæret går i forskellige retninger.

Det er også potentielt bøvlet at tale med andre om køn eller at forsøge at udforme en samværspolitik på en arbejdsplads, fordi man risikerer at støde andre med sin uvidenhed eller uenighed. Betyder det, at vi skal holde op med at flirte, begære, samtale eller skabe fælles forandringer? Nej. 

Intentionen med seksuel dannelse er hverken, at vi skal stoppe med at prøve eller med at fejle. Intentionen med seksuel dannelse er til gengæld, at man gør sig så umage, som man kan, at man øver sig på at ville lære, selv når det er allermest besværligt, og at man undervejs i processen er bevidst om sit ansvar for både sig selv og den anden. 

Det kan være at respektere den andens nej, selv når det kolliderer med en masse begær i ens eget system. Det kan være ved at huske at tjekke ind med en seksuel partner, og at gøre det løbende, når man er i gang med hinanden.

Det kan være retrospektivt at spørge ind til, hvad man overså eller misforstod, sige undskyld og påtage sig ansvar, hvis man fejler eller styrer forkert. Det kan være at undlade at have sex med et menneske, som er for fuld til at sige til og fra.

Det kan være at undgå at drikke sig så fuld, at man mister sin dømmekraft. 

LÆS OGSÅ: Her er Højskoledanmarks største inspirationskilder

Denne form for nysgerrig, lyttende, lærevillig og ansvarlig tilgang til verden er forbundet med dannelsesparatheden, som er den seksuelle dannelses vigtigste forudsætning. 

For mig er omdrejningspunktet i seksuel dannelse lige dele lystfuld og ansvarlig håndtering af konkrete seksuelle møder mellem to eller flere mennesker. Seksuel dannelse drejer sig imidlertid også om at skabe de bedst mulige betingelser for disse møder, og her spiller konteksten ind.

For at skabe de bedst mulige betingelser, må man inkludere alt det, der ligger uden for de konkrete seksuelle møder, men som i sidste ende har betydning for deres udfald. Det kan være normer og kulturers indvirkning på seksuel adfærd. 

Blå bog

Mette Øyås Madsen

Født i 1973. Lærer på Brandbjerg Højskole i bl.a. faget køn, krop og seksualitet. 
Født i en forstad til København, vokset op på Fyn og bosat i Jylland. Cand.mag. i filmvidenskab og fransk fra Københavns Universitet samt master i TV-drama fra Goldsmiths College i London. 
Landede på Brandbjerg Højskole ved Vejle i 2006 og var med til at starte højskolen op på ny. Har gennem årene undervist i diverse film- og tv-fag, eksistentiel gruppevejledning, begynder-pardans og altså også køn, krop og seksualitet. 
Har været med til at sætte seksuel dannelse på landkortet i højskolebevægelsen gennem en årrække. For det arbejde modtog hun i 2021 Højskolepædagogisk Pris. Bliver ofte inviteret ud som oplægsholder om seksuel dannelse på bl.a. andre højskoler og ungdomsuddannelser. 
Gift med kollegaen Casper. Sammen har de børnene Hannah og Louie.